USAID meri percepciju privatnog sektora o privrednom pravosuđu na Kosovu

Speeches Shim

Petak, 25 Februar, 2022
Skoro polovina 47 procenata ispitanika izjavila da je upoznata sa institucijama privrednog pravosuđa
USAIDKosovo

Nedavno USAID-ovo istraživanje je pokazalo da kosovska preduzeća postaju mnogo svesnija o tome kako mogu koristiti sistem privrednog pravosuđa za rešavanje sporova. Poseban utisak je ostavila činjenica da je skoro polovina ispitanika (47 procenata) izjavila da je upoznata sa institucijama privrednog pravosuđa. Istraživanje je ukazalo na značajno povećanje svesti i razumevanja o načinu korišćenja mehanizama za alternativno rešavanje sporova (ARS) umesto odlaska na sud – što je tegobnija, dugotrajnija i skuplja opcija kako za strane tako i sudove.

Ovi uzbudljivi nalazi su direktan rezultat opsežnog rada USAID-ove aktivnosti Privredno pravosuđe na povećanju znanja o ovim ključnim instrumentima. Od početka ove aktivnosti 2019. godine, USAID je održavao uživo prenošene okrugle stolove, objavljivao video snimke onlajn kao i razvio i distribuirao objave javnog servisa u cilju podizanja svesti u poslovnom sektoru o opcijama rešavanja privrednih sporova.

Studija iz 2021. je ispitala 235 preduzeća u sedam regiona na Kosovu i uporedila nalaze sa istim istraživanjem sprovedenim 2019. Prema poslednjem istraživanju, svest o institucijama privrednog pravosuđa se skoro udvostručila, dok je 37 odsto ispitanika počelo da koristi pismene ugovore za poslovanje, što je 9 odsto više u odnosu na 2019. U 2021., 35 odsto ispitanika koristilo je odredbe ARS u ugovorima, u odnosu na 21 odsto dve godine ranije. Najimpresivniji nalazi iz istraživanja pokazali su da se svest poslovnog sektora o arbitraži skoro udvostručila sa 39 procenata u 2019. na 72 procenta u 2021. godini, dok je svest o medijaciji skočila sa 14 procenata na 86 procenata.

Studija iz 2021. godine je takođe razmatrala rodnu ravnotežu u privrednom pravosuđu i otkrila je da je 54 odsto ispitanika, od kojih su većina bili muškarci, pokazalo veću spremnost za korišćenje institucija privrednog pravosuđa ako je u njima zastupljeno više žena. Dok preduzeća postaju svesnija o korisnosti i efikasnosti kosovskih institucija privrednog pravosuđa, istovremeno jača i percepcija kosovskog poslovnog sektora i građana da je pravosudni sistem prilagodljiv i odgovoran.

 

Last updated: June 24, 2022

Share This Page