PRETVARANJE OTPADA U DOBITAK ZA PREDUZEĆA I ŽIVOTNU SREDINU

Speeches Shim

Četvrtak, 12 Maj, 2022
Dijamanti proizvođač drvenih masivnih panela poznat je i po sveobuhvatne politika zaposljavanja
Kardno (USAID Compete Activity) za USAIDKosovo

„Dijamanti,” preduzeće koje proizvodi masivne drvene panele, postalo je pokretač trendova u ekološkoj održivosti u drvoprerađivačkom sektoru na Kosovu. Osnovan 2017. godine uz podršku USAID-a, Dijamanti prodaje panele lokalnim prerađivačima koji ih pretvaraju u stolove, stolice, stepenice i druge proizvode.

Kao uspešan biznis, Dijamanti ima veliki obim proizvodnje – i veliku količinu drvnog otpada. „Količina otpada preostala iz proizvodnje se gomilala iz dana u dan, sve više i više, tako da smo došli do tačke gde je naša fabrika bila okružena otpadom... Morali smo da zaustavimo proizvodnju tokom celog dana da bismo mogli da uklonimo otpad iz fabrike,” objasnio je Arton Kastrati, menadžer u Dijamantiju.

Na sreću, kompanija je pronašla energetski efikasno rešenje za svoj problem otpada. Dijamanti je 2018. godine kupio opremu za reciklažu svog drvnog otpada i proizvodnju peleta. Peleti su biogoriva proizvedena od komprimovanih drvenih vlakana. Oni su obnovljiva, čisto goruća i troškovno učinkovita alternativa za grejanje stambenih prostora i drugih okruženja. Nova oprema je omogućila preduzeću da reciklira sav svoj otpad kontinuirano tokom celog dana, ostavljajući mu nula otpada i ne prekidajući njegovu proizvodnju. „Sada u Dijamantiju ne samo da proizvodimo masivne drvene panele, već imamo i profitabilnu sekundarnu proizvodnu liniju, gde proizvodimo oko 1,5 tona peleta dnevno iz svog celokupnog otpada,“ rekao je Arton.

Sa rastućim troškovima energije na Kosovu i širom sveta, pelet je postao veoma tražen proizvod za grejanje. Nedavno je porasla i potražnja, a samim tim i cena peleta, što je preduzeću povećalo profit.

Za Artona je, međutim, krajnji rezultat zaštite životne sredine podjednako koristan kao i finansijski. „Sjajan je osećaj da smo u mogućnosti da recikliramo svoj otpad i doprinesemo zaštiti naše životne sredine!“

USAID pomaže preduzećima kao što je Dijamanti da povećaju konkurentnost svojih proizvoda. Kroz obuke, poslovne sastanke i povećan pristup lokalnim, regionalnim i međunarodnim tržištima, USAID pruža mogućnosti privatnom sektoru da nauči najbolje prakse u ispunjavanju standarda Evropske unije.

 

Last updated: June 24, 2022

Share This Page