VREME JE NOVAC: NEDELJA ARBITRAŽE NA KOSOVU PODIŽE SVEST O ALTERNATIVNOM REŠAVANJU SPOROVA

Speeches Shim

Četvrtak, 12 Maj, 2022
Direktorka misije USAID-a na Kosovu Zeinah Salahi tokom okruglog stola organizirano od Američke privredne komore na Kosovu
Dzeraldina Cernobregu, USAID

Na Kosovu, rešavanje privrednih sporovima sudskim putem može trajati do četiri godine. Proces, tokom kojeg preduzeća gube kapital dok njihova roba gubi vrednost, je skup. Za trgovinska preduzeća, vreme je novac. Alternativne metode rešavanja sporova (ARS), kao što su posredovanje i arbitraža, rešavaju privredne sporove van sudova. Ovo ubrzava rešavanje i skraćuje vreme neizvesnosti sa više godina na svega nekoliko meseci.

Uprkos tome što Kosovo ima zakonske propise koji omogućavaju korišćenje arbitraže, samo se mali broj predmeta arbitrira godišnje. Preduzeća jednostavno nisu svesna ARS-a i njihovih prednosti. USAID-ova aktivnost Privredno pravosuđe je preuzela na sebe misiju da to promeni.

Od 14. do 18. marta, USAID se udružio sa Američkom privrednom komorom na Kosovu (AmCham) kako bi zajedno bili domaćini Nedelje arbitraže na Kosovu. Tokom trajanja Nedelje arbitraže je održana serija okruglih stolova koji su se bavili nizom tema osmišljenih da pruže konkretne informacije o prednostima koje arbitraža nudi preduzećima. Okrugli stolovi su prenošeni uživo na AmCham-ovoj Fejsbuk stranici, generišući preko 12.000 pregleda do kraja nedelje.

Najpopularniji okrugli sto na ovom događaju je bila diskusija o nedovoljnoj zastupljenosti žena u arbitraži. Kujtesa Nezaj, arbitar pri Američkoj privrednoj komori na Kosovu je objasnila da je „promocija žena arbitara neophodna. Ima žena koje mogu poslužiti kao uzori, ali nisu vidljive.” Kujtesa je dalje objasnila da rodna raznolikost poboljšava način na koji korisnici percipiraju arbitražu, što zauzvrat daje više legitimiteta postupku.

Nedavna anketa koju je sprovela USAID-ove aktivnost Privredno pravosuđe je takođe pokazala da je to tačno. Pedeset četiri odsto ispitanika je reklo da bi bili „spremniji da koriste institucije privrednog pravosuđa kada bi više žena bilo zastupljeno u njima,“ sugerišući da bolja rodna ravnoteža povećava poverenje i pouzdanje u kosovske pravosudne sisteme. Sedamdeset osam odsto tih ispitanika su bili muškarci.

Događaji poput Nedelje arbitraže identifikuju mogućnosti, kao što su uključivanje i unapređenje žena arbitara, i pomažu kosovskim preduzećima da u potpunosti iskoriste prednosti arbitraže koje su im već dostupne.

 

Last updated: June 24, 2022

Share This Page