Javni Puls istiće povećanje zadovljstva ključnih institucija i više poverenja u moć njihovog glasa

Speeches Shim

Sreda, 22 Septembar, 2021
Naslovna strana Pulsa javnog mnjenja
USAIDKosovo

Ovog leta, UNDP je lansirao Javni puls 20, istraživacki projekat financiran od USAID-a. Javni puls maja 2021 godine anketirao je vise od 1,300 ispitanika od svih etnickih zajednica na Kosovu. Rezultati ankete javnog mjenja iz maja 2021. godine ističu značajno povećanje zadovoljstva ljudi učinkom ključnih izvršnih, zakonodavnih i pravosudnih institucija na Kosovu u poređenju sa prethodnom anketom sprovedenom u decembru 2020. godine. Zadovoljstvo učinkom izvršne vlasti je zabeleženo na 59,1 odsto, što je povećanje od 37,8 procentnih poena u odnosu na anketu iz decembra 2020.godine kada je iznosila 21,3 odsto; zadovoljstvo radom predsednika Kosova je 64 procenata, 30 procentnih poena vise od decembra 2020 godine.

Istraživanje javnog mnjenja Pulsa javnosti iz maja 2021. godine takođe se raspitivalo o stavovima glasanja naroda Kosova. Stavovi prema glasanju su se promenili u poređenju sa anketom javnog mnjenja iz decembra 2020. godine, pokazujući povećano poverenje u efekat narodnog glasanja da pokrene političke promene. Na pitanje da li njihov glas može promeniti situaciju na Kosovu, 43,8 odsto ispitanika izjavilo je da njihov glas može uticati na promene, u poređenju sa 34,1 odsto u decembru 2020. godine i 46, odsto u aprilu 2020. S druge strane, 25,1 odsto smatra da njihov glas ne može da promeni situaciju na Kosovu, u poređenju sa 27,4 odsto u decembru 2020. godine i 26,8 odsto u aprilu 2020. godine. Trend pokazuje da je poverenje ljudi u njihov glas znatno poraslo u poređenju sa majem 2019 godine i novembrom 2018. godine, kada je polovina ispitanika smatralo da njihov glas ne može uticati na promene. Podaci razvrstani po polu pokazuju da su žene skeptičnije od muškaraca kada je reč o uticaju njihovog glasa. Dok 47,2 odsto muškaraca smatra da njihov glas može promeniti situaciju na Kosovu, samo 40,6 odsto žena misli isto. Međutim, vredi napomenuti da se poverenje žena u moć njihovog glasa znatno povećalo u poređenju sa decembrom 2020. godine, kada je iznosilo samo 28 odsto.

Puls javnosti pokazuje vremenske podatke, pokazujuci percepcije kosovskih gradjana dva puta godisnje zadnjih 10 godina.

 

Last updated: November 19, 2021

Share This Page