Pripravnička stažiranja premošćuju jaz između veština i potreba startapova

Speeches Shim

Četvrtak, 27 Januar, 2022
Za mene je digitalni marketing dinamičan, privlačan. Dajem mnogo, ali dobijam još više zauzvrat- Fjolla Rama
Global Komjunitiz za USAIDKosovo

Iznalaženje odgovarajućih veština radnika za potrebe poslodavaca predstavlja pravu zagonetku za startapove u rastućim sektorima poput digitalnih komunikacija. Prema rečima Marigone Sadriu Berdonići, osnivača i glavnog izvršnog direktora KS Outsourcing, startapa sa sedištem u Prištini: „Uvek je izazov zaposliti iskusno osoblje na početku. Posebno za malo preduzeće kao što je naše. Ali angažovanje entuzijastičnih pripravnika koji su željni da nauče nove stvari i uspeju, to je već druga priča.

USAID pomaže u premošćavanju tog jaza tako što obučava mlade i entuzijastične ljude i povezuje ih sa startapovima u različitim sektorima. Fjola Rama, 19-godišnjakinja iz Đakovice je među učesnicima podržanim od strane programa stažiranja USAID-ove aktivnosti Na mladima je (Up to Youth), koji joj je omogućio šestomesečno stažiranja u KS Outsourcing. Ovo je Fjolino prvo radno iskustvo u digitalnom marketingu, startapovima i, uopšte, bilo kom poslu. „Za mene je digitalni marketing dinamičan, privlačan i pruža mi priliku da radim sa mnogim međunarodnim kompanijama van Kosova. Smatram ga odličnom prilikom!” kaže Fjola.

„To je vin-vin situacija. Dopada mi se ideja rasta i slobode koju mi daju startapovi. Osećam da me kompanija vidi, ceni i da se takođe oslanja na mene. Dajem mnogo, ali dobijam još više zauzvrat!“  Uz podršku USAID-a, više od 50 mladih ljudi poput Fjole je pronašlo stažiranje koje je odgovaralo njihovim interesovanjima, školskoj spremi i željenim karijerama. Mnogi od njih su iskoristili ovu priliku da se angažuju sa privatnim firmama i javnim institucijama, učeći detalje svojih budućih profesija, istovremeno podržavajući preduzeća i institucije. Davanje mladima ovakve mogućnosti da razviju tehničke i meke veštine koje su potrebne za pridruživanje radnoj snazi pomaže ekonomiji Kosova da grabi napred.

 

 

Last updated: May 13, 2022

Share This Page