Brži povraćaj poreza na dodatu vrednost (PDV) jača poverenje poreskih obveznika i povećava državni prihod

Speeches Shim

Četvrtak, 27 Januar, 2022
Informativni poster o porezu na dodatu vrednost
USAIDKosovo

Jednostavni, univerzalno primenjeni poreski sistemi koji su fokusirani na usluge mogu pomoći vladama da efikasnije prikupljaju prihode izbegavajući pritom prepreke ekonomskom rastu i investicijama. Poreska uprava Kosova (PUK) je uz podršku USAID-a dramatično skratila prosečno vreme povraćaja PDV-a za 60 procenata, sa 60 dana u 2016. na 20 dana u 2021. godini, prema podacima PAK-a i Izveštaju Evropske komisije za Kosovo za 2021. godinu.

Za kosovske poreske obveznike, ovaj vremenski period je znatno ispod najbolje međunarodne prakse od 30 dana. Brzo dobijanje povraćaja sredstava omogućava poreskim obveznicima da koriste sopstveni novac za trošenje, investiranje i ispunjavanje drugih obaveza. „Primetili smo značajna poboljšanja u odnosu na prošlost. Saradnja PAK-a sa preduzećima je mnogo bolja, a vreme povraćaja je mnogo kraće,“ primetio je Betim Krieziu, menadžer izvoza u Frutek (d.o.o.)-u, kompaniji za preradu i izvoz pića sa 160 zaposlenih, koja je među mnogim kompanijama koje imaju koristi od ovih poboljšanja.

Poresko učešće širom sveta, uključujući i Kosovo, zavisi od kredibiliteta, poverenja i dobrovoljnog pridržavanja. PAK-ov Plan za unapređenje integriteta nastoji da poveća poverenje javnosti u PAK povećanjem redovnog i tačnog prijavljivanja i plaćanja poreskih obveznika i povećanjem prihoda državnog budžeta. Poboljšani učinak je saobrazan sa povećanom naplatom prihoda kao što je potvrđeno u naplati PDV-a PAK-a 2021. koja se povećala za 40 odsto od 2016. godine u poređenju sa 2016. PAK nastavlja da poboljšava administrativni učinak i efikasnost istovremeno pružajući brže povraćaje PDV-a, povećavajući likvidnost poreskih obveznika i percepciju korisničke usluge podržavajući veće poverenje i dobrovoljno pridržavanje.

 

Last updated: May 13, 2022

Share This Page