Osnaživanje lokalnih zajednica radi obezbeđivanja imovinskih prava

Speeches Shim

Četvrtak, 7 Oktobar, 2021
USAID i Glas Roma, Aškalija i Egipćana savetuju zajednice o legalizaciji imovine
Chemonics International za USAIDKosovo

Osnaživanje građana Kosova da obezbede svoja imovinska prava i dodatno stimulišu ekonomski razvoj kroz legalizaciju bespravno izgrađenih objekata zahteva dopiranje do svih zajednica. U cilju podizanja nivoa svesti unutar teško dostupnih zajednica, USAID se, kroz aktivnost Ekonomsko upravljanja na Kosovu, udružio sa nevladinom organizacijom „Glas Roma, Aškalija i Egipćana“ (VoRAE) radi sprovođenja aktivnosti podizanja svesti o značaju legalizacije među manjinskim zajednicama u dvanaest (12) kosovskih opština.

Od ovog partnerstva se očekuje da poveća broj zahteva za legalizaciju podnetih od strane građana ulaskom procesa u posljednju godinu. USAID je obezbedio obuku o legalizaciji i informativne materijale za 23 osoblja VoRAE na terenu koja su trenutno angažovana u podizanju svesti više od 25.000 građana da bi ih ohrabrili i pomogli im da se prijave za legalizaciju imovine. Legalizacija bespravno izgrađenih objekata i formalizacija kroz registraciju u katastru osnažuju građane u obezbeđivanju svojaih imovinska prava i pružaju pravo i legitimno vlasništvo nad imovinom koja se može koristiti kao kolateral za pristup finansijskim sredstvima. Pored toga, ona omogućava bezbednu kupovinu, prodaju ili stavljanje pod hipoteku tih objekata, čime se podstiče privredni rast Kosova.

Do sada je USAID podržao razvoj instrumenta za automatsku obradu za opštinske službenike i razvio posebne smernice o tome kako tretirati aplikacije za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Od avgusta 2021. godine, 680 zgrada u Prištini i Gračanici, sa procenjenom vrednošću od oko 250 miliona dolara, je formalizovano i upisano u katastar.

 

Last updated: November 19, 2021

Share This Page