Lakše parkiranje olakšava zapošljavanje osobama sa invaliditetom

Speeches Shim

Četvrtak, 7 Oktobar, 2021
Zenun Zenelji iz Kačanika sada ima lakši pristup svom radnom mestu
Handikos Kačanik za USAIDKosovo

Zenun Zenelji već nekoliko godina radi u preduzeću za vodosnabdevanje u Kačaniku. On je jedan of osam osoba sa invaliditetom koje su zaposlene, od ukupno 396 njih koji trenutno žive u opštini Kačanik. Uprkos njihovoj želji da imaju stalan posao, zarađuju za život i žive samostalno, zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) nosi sa sobom dodatne izazove, koji uključuju fizički dolazak na radno mesto. Prema rečima Zeneljija, opština Kačanik je tek nedavno rezervisala parking mesta za osobe sa invaliditetom, a to mu je kao vozaču znatno olakšalo život.

Nedavno istraživanje koje je sproveo Handikos - Kačanik, lokalna nevladina organizacija podržana od strane USAID-ove aktivnosti Saradnja zajednice, otkrilo je da se OSI u opštinama Kačanik i Elez Han i dalje suočavaju sa izazovima fizičkog pristupa osnovnim javnim dobrima, uključujući kancelarije za zapošljavanje - tamo gde nedostaju ili su neadekvatne rampe i liftovi, gde je oštećen ili blokiran trotoar, i nema parking mesta rezervisanih za putnike sa posebnim potrebama.

Nakon objavljivanja nalaza, Handikos-Kačanik je započeo javnu kampanju u cilju podizanja nivoa svesti o užasnom stanju nezaposlenosti osoba sa invaliditetom i infrastrukturnim ograničenjima, kao i apelovanja na institucije da poštuju zakone koji olakšavaju mogućnosti zapošljavanja osobama s invaliditetom. Shodno tome, opštine Elez Han i Kačanik su se već obavezale da će dodeliti javna parking mesta, pa će ljudi poput Zenelja u ovim opštininama imati lakši fizički pristup u gradu.

USAID-ova aktivnost Saradnja zajednice promoviše odgovornost lokalnih samouprava i olakšava društvenu koheziju okupljajući vladu, civilno društvo i građane svih identitetskih grupa kako bi postavili prioritete i adresirali potrebe zajednice.

Last updated: November 19, 2021

Share This Page