Povezivanje prerađivača hrane sa kupcima

Speeches Shim

Sreda, 8 Decembar, 2021
Preradivač povrča pokazuje svoje proizvode
Kardno za USAIDKosovo

Prerađivači hrane su, uz podršku USAID-a, znatno poboljšali kvalitet svojih proizvoda, dok se broj maloprodajnih lanaca i franšiza na Kosovu višestruko povećao. Sledeći korak je povezivanje ponude proizvoda sa maloprodajnom potražnjom. Kroz jednodnevni forum, 12 ključnih kupaca je identifikovalo potencijalne partnere za saradnju; napravilo predugovore o uslovima saradnje; izvršilo test naloge; zatražilo specifikacije proizvoda, a jedan veliki lanac supermarketa je dodao proizvod jednog lokalnog prerađivača svojoj maloprodajnoj ponudi. Pored toga, lokalni prerađivači hrane su dobili obeveštenja o potencijalnoj potražnji tržišta i zahtevima kupaca.

„Trenutno sarađujemo sa 15 kosovskih prehrambeno-prerađivačkih preduzeća a uvezli smo oko 500 proizvoda sa Kosova na evropsko tržište. Kosovski proizvodi su veoma konkurentni i mi smo otvoreni za nova partnerstva,“ rekao je Meriton Šurdani, suosnivač onlajn supermarketa Ekena.at, inicijative u dijaspori. Međutim, da bi prerađivači hrane prodrli na nova tržišta, oni moraju, po mišljenju kupaca, da se intenzivno fokusiraju na konzistentnost proizvoda, sertifikacije i standarde, i zato su oni pružili uveravanja o svojoj spremnosti da podrže lokalne proizvođače u tome.

USAID-ova aktivnost Nadmeći se (Compete) na Kosovu, u partnerstvu sa udruženjima prehrambene industrije, nastaviće da podržava lokalne prerađivače hrane u poboljšanju kvaliteta proizvoda kako bi ispunili standarde kupaca, ojačali svoju konkurentnost, proširili se na nova tržišta i povećali izvoz hrane proizvedene na Kosovu. Napori koje ulaže USAID pomažu u korišćenju pristupa tržišnih sistema koji će povećati konkurentnost triju ključnih izvozno orijentisana sektora -- drvoprerađivačkog, prehrambeno-prerađivačkog i informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

Aktiviteti i USAID-it Garo (Compete) në Kosovë, në partneritet me shoqatat e industrisë ushqimore, do të vazhdojë t’i mbështesë përpunuesit vendor të ushqimit në përmirësimin e cilësinë së produkteve për t’i përmbushur standardet e blerësve, forcuar konkurrentshmërinë vetanake, zgjëruar në tregje të reja dhe rritur eksportet e ushqimit të prodhuar në Kosovë. Përpjekjet e USAID-it po ndihmojnë në aplikimin e qasjes së sistemeve të tregut e cila do të rrisë konkurrentshmërinë e tre sektorëve kyq të orientuar kah eksporti: atij të përpunimit të drurit, përpunimit të ushqimit dhe të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK).

 

Last updated: May 13, 2022

Share This Page