Projekat podrške medijskim reformama

Speeches Shim

Projekat podrške medijskim reformama u Srbiji radi na stvaranju održivog regulatornog okruženja za razvoj medija kao i za dalju digitializaciju društva na inkluzivan, održiv i bezbedan način. Projekat je nastao kao odogovor na sporazum između Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Vlade Srbije, kojim je OEBS-u poverena ključna uloga u obezbeđivanju da se tekuće reforme u medijskoj sferi u Srbiji sprovode u skladu sa najboljim međunarodnim i evropskim standardima kao i u obezbeđivanju i podršci slobodi izražavanja i medijskih sloboda.

Issuing Country 
Date 
05-10-2021 05:00

Last updated: October 05, 2021