Pomoć USAID-a Srbiji u borbi sa COVID-19

Speeches Shim

USAID je obezbedio više od 8 miliona dolara pomoći Srbiji od ukupno 9,1 milion sa koliko je američka vlada pomogla Srbiji da se suprotstavi posledicama pandemije COVID-19. Ova podrška pomogla je da se zadovolje one potrebe koje utvrdila Vlada Srbije. Saradnjiom sa raznim partnerima, pomogli smo Srbiji u njenom reagovanju na pandemiju nabavkom medicinske opreme, kontejnera za testiranje za bolnice, saradnjom sa Crvenim krstom i pomaganjem ugroženim porodicama da se izbore sa krizom.

Issuing Country 
Date 
19-05-2022 11:15

Last updated: May 19, 2022