Kampanja vakcinacije protiv COVID-19

Speeches Shim

Kampanja vakcinacije protiv COVID-19 je jednogodišnji projekat sa budžetom od 1.950.000 dolara koji nastoji da poveća stopu vakcinisanosti protiv COVID-19 mađu ciljnom populacijom u Srbiji. Projekat koristi metode komunikacije u rizičnim situacijama zasnovanu na činjenicama kao i angažovanje lokalne zajednice kako bi to postiglo. Ulažu se napori da se saslušaju, angažuju i motivišu zdravstveni radnici i drugi relevantni činioci kako bi postali snažni zagovornici vakcinacije među onima koji oklevaju.  

Issuing Country 
Date 
19-05-2022 10:45

Last updated: May 19, 2022