Flag of Kosovo

Kosovo

Language: English | Serbian | Shqip
  • Celebrating 15th Anniversary of USAID work in Kosovo, downtown Pristina

  • Milk quality assurance through sampling of the raw milk

  • Educating Young Voters

  • Successful completion of USAID supported training

Sektori i mjedrrave në Kosovë po rritet shpejt duke shtuar punë dhe eksport
Rritja e eksportit të mjedrës shton vendet e punës dhe të ardhurat në Kosovë
Përfshirja e të gjithë zërave
Personat me aftësi të kufizuara fitojnë qasje më të mirë në procesin politik në Kosovë
Dritë për fshatrat e Kosovës
Dalja nga errësira: Ndriçimi rrugor bën fshatin kosovar më të sigurtë

About Kosovo

Projektet e USAID-it në Kosovë fokusohen në rritje ekonomike, demokraci dhe qeverisje të mirë, me qëllim të arritjes së sigurisë, prosperitetit dhe stabilitetit të qëndrueshëm. Gjendja e përmirësuar në arsim, shanset ekonomike dhe kualitetin e gjithmbarshëm të jetës, rritë besimin tek serbët në të paturit e një ardhmërie të qëndrueshme në Kosovë.

Disa nga fushat në të cilat Agjencia bën përpjekje janë:

  • Rritja ekonomike me qëllim të zhvillimit të sektorit privat në Kosovë dhe modernizimi i ambientit biznesor, rritja e prodhimtarisë vendore dhe e punësimit si parakusht për rritjen afat-shkurtër dhe afat-gjatë të ndërmarrjeve vendore, si dhe zvoglimi i nevojës për importe.
  • Forcimi i sundimit të ligjit, qeverisjes së mirë dhe demokracisë.
  • Programet e bazuara në komunitet, që kanë rehabilituar dhe ndërtuar infrastrukturën lokale, angazhuar rininë dhe mbështetur ndërmarrjet në zonat minoritare në Kosovë.

Last updated: November 23, 2015

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Kosovo
Arberia, Ismail Qemali Street, House NO. 1
10000 Pristina
Kosovo
Phone 
+038 5959 2000
Fax 
381-(0)38-249-493

USAID Contact

Jeffrey Cochrane
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-44
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567-4052
Fax 
(202) 567-4261