Flag of Kosovo

Kosovo

Language: English | Serbian | Shqip
 • Varietete të ndryshme të mollave të shijshme të Kosovës rezultat i aktiviteteve bujqësore të USAID-it

  Learn More
 • Drejtori i misionit James Hope në bisedë me fëmijët gjatë vizitës së bërë një qendre të mësimit për fëmijët e komunitetit Roma, Ashkali dhe Egjiptian (RAE), e cila mbështetet nga USAID-i

  Learn More
 • Arsimimi përmes mësimit nga bashkëmoshatarët në kuadër të aktiviteteve “vajzat dhe teknologjia”

  Learn More
 • Fuqizimi i grave përmes gjenerimit të vendeve të punës në sektorin privat

  Learn More
Programi për Bursa iu mundëson profesionistët të Kosovës të rrisin aftësitë, fitojnë kredenciale
Profesionistët e Kosovës rrisin aftësitë, fitojnë kredencialet
Bilana Viqentijeviq është pronare dhe drejtuese e një ëmbëltore të suksesshme në Mitrovicën e Veriut.
Gratë po Përparojnë në Sektorin Afarist të Kosovës
Sektori i mjedrrave në Kosovë po rritet shpejt duke shtuar punë dhe eksport
Rritja e eksportit të mjedrës shton vendet e punës dhe të ardhurat në Kosovë

About Kosovo

Projektet e USAID-it në Kosovë fokusohen në rritje ekonomike, demokraci dhe qeverisje të mirë, me qëllim të arritjes së sigurisë, prosperitetit dhe stabilitetit të qëndrueshëm. Gjendja e përmirësuar në arsim, shanset ekonomike dhe kualitetin e gjithmbarshëm të jetës, rritë besimin tek serbët në të paturit e një ardhmërie të qëndrueshme në Kosovë.

Disa nga fushat në të cilat Agjencia bën përpjekje janë:

 • Rritja ekonomike me qëllim të zhvillimit të sektorit privat në Kosovë dhe modernizimi i ambientit biznesor, rritja e prodhimtarisë vendore dhe e punësimit si parakusht për rritjen afat-shkurtër dhe afat-gjatë të ndërmarrjeve vendore, si dhe zvoglimi i nevojës për importe.
 • Forcimi i sundimit të ligjit, qeverisjes së mirë dhe demokracisë.
 • Programet e bazuara në komunitet, që kanë rehabilituar dhe ndërtuar infrastrukturën lokale, angazhuar rininë dhe mbështetur ndërmarrjet në zonat minoritare në Kosovë.

Last updated: January 14, 2016

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Kosovo
Arberia, Ismail Qemali Street, House NO. 1
10000 Pristina
Kosovo
Phone 
+038 5959 2000
Fax 
381-(0)38-249-493

USAID Contact

Jeffrey Cochrane
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-44
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567-4052
Fax 
(202) 567-4261