QEVERIA E SHBA-SË SIGURON 16 MILION DOLLARË PËR INICIATIVAT KUNDËR KORRUPSIONIT, RINISË DHE TË EKONOMISË KONKURRUESE

Përfaqësuesi i vendit për USAID-in Erik Janowsky dhe Ministresha e Financave Nina Angelova nënshkruan marrëveshjen e përbashkët
Përfaqësuesi i vendit për USAID-in Erik Janowsky dhe Ministresha e Financave Nina Angelova nënshkruan marrëveshjen e përbashkët
USAID North Macedonia

Për Shpërndarje të Menjëhershme

E enjte, maj 14, 2020
Biljana Velichkovska-Georgievska

SHKUP, 14 maj 2020 - Ambasada e SHBA-së sot njohtoi se siguroi 16 milion dollarë amerikanë për të ndihmuar Maqedoninë e Veriut në zvogëlimin e korrupsionit, integrimin më të mire të të rinjve në shoqëri dhe rritjen e konkurrencës ekonomike. Përfaqësuesi i vendit për USAID-in Erik Janowsky dhe Ministresha e Financave Nina Angelova nënshkruan marrëveshjen e përbashkët, e cila do të mbështesë:

  • përpjekjet e qeverisë qendrore dhe lokale për të përfituar dhe menaxhuar me sukses burimet  financiare dhe për zbatimin e mekanizmave të përgjegjësisë dhe llogaridhënies;
  • punën e Komisionit Shtetëror Zgjedhor për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, dhe për të vëzhguar financimin dhe shpenzimet e partive politike gjatë zgjedhjeve;
  • organizatat e shoqërisë civile në angazhiminkonstruktiv në politikat dhe praktikat publike për përgjegjësi dhe llogaridhënie më të madhe dhe sundimin  ligjit;
  • Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në promovimin e kohezionit ndëretnik dhe një culture qytetare midis fëmijëve dhe të rinjve; dhe
  • Kuadrin rregullator për prodhim të energjisë së rinovueshme, për të ndihmuar në rritjen e investimeve për prodhimin e energjisë Brenda vendit, zvogëlimin e varësisë nga importi i energjisë dhe për të mundësuar një system të qëndrueshëm të energjisë.

“Qëllimi ynë i përbashkët është të shohim një Maqedoni të Veriut të begatë, gjithëpërfshirës dhe të vetmbështetur ," thaAmbasadorja Kate Marie Byrnes. "Duke luftuar korrupsionin, duke krijuar mundësi për të rinjtë dhe duke mbështetur zhvillimin ekonomik, ne përpiqemi të ndihmojmë Maqedoninë e Veriut të arrijë potencialin e saj si një vend i begatë evropian, i integruar plotësisht në institucionet trans-Atlantike."

"Ne e vlerësojmë zgjerimin e partneritetit tonë me Shtetet e Bashkuara, si dhe përpjekjet për arritjen e qëllimeve të përbashkëta," tha Ministresha Angelovska. "Kjomarrëveshje është dëshmi e partneritetit tonë, tani edhe prej pozitës së aleatëve të NATO-s. Ky bashkëpunim për ne është me një rëndësi të madhe, veçanërisht tani në mjedisin e ri global të krijuar nga Covid-19, ndaj të cilit duhet të përgjigjemi dhe të vazhdojmë me përparimin dhe rrugën tonë drejt Bashkimit Europian. "

Shtetet e Bashkuara kanë investuar më shumë se 1,2 milijardë dollar amerikanë në Maqedoninë e Veriut që nga viti 1993, duke përfshirë mbi 830milion dollarë amerikan përmes USAID-it.

USAID-i është agjencioni kryesor botë për zhvillim ndërkombëtar dhe një actor katalitik që prodhon rezultate zhvilluese. Puna e USAID-it e avanson sigurinë kombëtare të SHBA-së dhe prosperitetin ekonomik, demonstron bujarinë amerikane dhe promovon rrugën e vetmbështetjes shteteve pranuese të ndihmave. Për më shumë informacione, vizitoni https://www.usaid.gov/north-macedonia dhe faqen e USAID-it në Facebook https://www.facebook.com/USAIDNorthMacedonia/.

Last updated: May 14, 2020

Share This Page