Македонско знаме

Macedonia

Language: English | Macedonian | Shqip
  • USAID focuses on improving the competitiveness of micro, small, and medium-sized enterprises that have the potential for growth and job creation.

    Learn More

About Macedonia

USAID-i e mbështet Maqedoninë në përpjekjet për përforcimin e praktikave dhe institucioneve demokratike, rritjen e zhvillimit ekonomik dhe përmirësimin e cilësisë së arsimit.

Mbështetja e demokracisë përqendrohet në përforcimin e pavarësisë, transparencës dhe profesionalizmit të sistemit gjyqësor dhe në përmirësimin e mbikëqyrjes parlamentare. USAID-i po ashtu i ndihmon qytetarët për ta rritur mbikëqyrjen efektive ndaj qeverisë së tyre nëpërmjet përfshirjes së qytetarëve dhe me promovimin e mediumeve të pavarura dhe legjitime.

Programi për rritjen ekonomike përqendrohet në përmirësimin e ambientit afarist dhe në rritjen e konkurrencës së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në sektorët që kanë një rritje potenciale dhe mundësi për hapjen e vendeve të reja të punës.

USAID-i punon me Ministrinë e Arsimit me qëllim që të sigurohet se të rinjtë posedojnë njohuri dhe aftësi të cilat e përforcojnë rritjen ekonomike dhe rrisin kuptimin e dallimeve që është e domosdoshme në një shoqëri multietnike. Agjencia po ashtu përpiqet që të sigurohet një qasje e barabartë për të gjithë fëmijët deri te arsimi.

Last updated: April 10, 2018

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

УСАИД/Македонија
Самоилова 21
1000 Скопје
Република Македонија
Phone 
+(389) 2 310 2000
Fax 
+(389) 2 310 2499

USAID Contact

Ана Луиза Пинто
Агенција на САД за меѓународен развој
Биро за Европа и Евроазија
Вашингтон
20523
САД
Phone 
(202)567-4033
Fax 
(202) 567-4261