Flag of Kosovo

TRANSFORMIMI I RRETHANAVE JETËSORE

Language: English | Serbian | Shqip
Bisnesi planifikon rritjen sipas rritjes së kërkesës

Të dy, burrë e grua pronarë të furrës, Valbona Raifi dhe Faton Deshishku janë rritur duke ngrënë gjellët e gjyshes tradicionale. Sot, me ndihmën e USAID-it, ata po i ndajnë këto receta me klientë të etur për të shijuar ato kënaqësi të njëjta në shtëpitë e tyre.

Pleurat Buçaj e filloi fidanishten e tij të parë për të eksportuar në rajon

USAID, përmes Programit të Ndërmarrësve të Rinj, që u zhvillua prej shtatorit 2010 deri në shtatorin e vitit 2013, ndihmoi Pleurat Buçaj-n për të hartuar planin e biznesit që ka udhëzuar fillimin e suksesshëm të fidanishtes së tij.

Vendi prodhon pajisje shkollore për herë të parë

Programi për Ndërmarrësit e Rinj i USAID-it që veproi nga shtatori 2010 deri në shtator 2013 ishte i hartuar për të ndihmuar ndërmarrësit e rinj duke forcuar aftësitë e tyre për ndërmarrësi dhe duke siguruar ndihmë me grante të vogla.

Granti i USAID-it mundësoi këtyre të rinjve të arrijnë qëllimin e tyre

Një shitës tradicional përmes katalogut ka krijuar shitoren e parë të madhe në Kosovë e cila shet mallëra në internet, duke ofruar në këtë mënyrë me mijëra produkte vetëm një klikim të miut kompjuterik larg popullates së shënjestruar, e cila gjithnjë e më tepër ndihet komode me shitblerje përmes internetit.

Programi i USAID-it për Nismën në Veprim në Komunitete ndihmon realizimin e “Talk Show” në gjuhën serbe

Në kohën kur komunikimi zyrtar publik në mes të zyrtarëve të Prishtinës dhe Beogradit, si dhe liderëve politik të veriut të Kosovës dhe zyrtarëve në jug të lumit Ibër, është mbajtur pothuajse vetëm në nivelin e lartë politik, një përpjekje e suksesshme për përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në biseda të lira rreth temave për të cilat mezi komun

Pages

Last updated: September 01, 2016

Share This Page