Flag of Kosovo

TRANSFORMIMI I RRETHANAVE JETËSORE

Language: English | Serbian | Shqip
Shkollarja frymëzon kosovarët që  të udhëtojnë përkundër sfidave me viza

Dy nga mikeshat e saj të afërta nga universiteti do të martohen në Indi këtë dhjetor. Por, për fat të keq, Lavdi Zymberi nuk mund të jetë atje për to. Edhe pse ajo udhëtimin nëpër botë e ka pasion, si shumë nga bashkëqytetarët e saj, ajo përballet me një sfidë: me një listë shumë të kufizuar të vendeve ku mund të udhëtojë. India nuk është në atë listë.

Studiuesja nga Kosova promovon Startup-et përmes Universitetit nga i cili ka diplomuar

Fusha është një nga 185 kosovarët që fituan bursë për studime të magjistraturës në Shtetet e Bashkuara nga Programi për Lidership Transformues - Bursat dhe Partneritetet në kuadër të USAID-it. Koha e saj në Universitetin Shtetëror të Kolorados duke ndjekur studimet në programin MBA për Ndërmarrje Globale Sociale dhe të Qëndrueshme ndihmoi që ajo të transformohet, si personalisht ashtu dhe profesionalisht.

Garancitë kreditore mundësojnë rritjen e  ndërmarrjeve  kosovare

SUMMARY

Qershor 2017 — Krijimi i mundësive afariste për ndërmarrjet kosovare është thelbësor për zhvillimin e sektorit privat në Kosovë. Njëra nga sfidat kryesore me të cilat ballafaqohen në vazhdimësi ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM-të) janë mundësitë e kufizuara për sigurimin e financimit.

Qasja në regjistrat e gjendjes civile në Kosovë kurrë  nuk ka qenë më e lehtë

Prill 2017— Viteve të fundit, disa qeveri lokale në Kosovë kanë përmirësuar shërbimet për qytetarët e tyre si pjesë e përpjekjeve për arritje të një qeverisjeje komunale më efikase. Megjithatë, përkundër përmirësimit të shërbimeve të gjendjes civile, komunat e Vushtrrisë, Pejës dhe Shtërpcës ballafaqoheshin me vështirësi si pasojë e rritjes së kërkesave për çertifikata të gjendjes civile, si ato të lindjes, gjendjes martesore dhe vendbanimit. 

Lidhja e fuqisë punëtore të të rinjve të Kosovës me  vendet e duhura të punës

Ariana Canhasi, e entuziasmuar dhe e frymëzuar nga studimet e saj tre vjeçare në Dizajn të brendshëm në Institutin e Dizajnit në Florencë të Italisë, u kthye në Kosovë, me diplomë në dorë, me synimin që të punojë për kompaninë e vogël të familjes  së saj për përpunimin e drurit. Nuk është saktësisht dizajn i brendshëm, por aty diku, mendoi ajo.

Pages

Last updated: January 16, 2018

Share This Page