Tregimet Tona | Kosovo

Speeches Shim

Last updated: September 13, 2021

08-09-2021

Me 10 gusht pjesëmarrësit e aktivitetit Up to Youth të USAID-it u mblodhën së bashku në një event hibrid lidhur me përfshirjen sociale, që u organizua si pjesë e aktiviteteve në kuadër të muajit të rinisë në Kosovë. Ky ishte eventi i parë i mbajtur fizikisht që nga fillimi i pandemisë. Entuziazmi ishte i dukshëm në mesin e panelistëve të rinj që vinin nga zona të ndryshme të Kosovës të cilët u bënë bashkë, gjithnjë duke respektuar distancën sociale, për ta organizuar eventin që u transmetua drejtpërdrejt në rrjetet sociale.

08-09-2021

Rreth 50 përqind e të rinjve të Kosovës janë të papunë dhe shumë prej tyre nuk kanë njohuri dhe shkathtësi për të gjetur punë në tregun aktual të punës. Sidoqoftë, Klubet e Karrierës, përmes Programit të USAID -it “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt”, janë duke i pajisur nxënësit e shkollave të mesme me njohuritë e nevojshme për të gjetur punë dhe për t’u orientuar në karrierë.

08-09-2021

Me 6 shtator Kosova pranoi 503,100 doza shtesë të vaksinës Fajzer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që paraqesin donacionin më të madh të vaksinave kundër COVID 19 që ka pranuar Kosova nga ndonje vend apo organizatë.

08-09-2021

Në çdo program që ofron asistencë për zhvillim ngrihet pyetja vendimtare: Si një nismë do të mbijetojë pasi të marrë fund mbështetja e donatorëve?

19-08-2021

Përkundër përpjekjeve nga ana e sektorit privat për t’i trajnuar punonjësit e ardhshëm përmes praktikave profesionale dhe qendrave private të trajnimit, numri i punëtorëve të kualifikuar në cilindo profesion të caktuar ende nuk është i mjaftueshëm për të përmbushur nevojat e tregut.

Pages