Tregimet Tona | Kosovo

Speeches Shim

Last updated: June 24, 2022

24-06-2022

“Grupi gjithpërfshirës për mbështetjen e bashkmoshatarëve” lindi si frymëzim i një nisme të mbështetur nga USAID-i e cila udhëheqej nga të rinjtë, pjesë e së cilës ishte edhe Dea. Një ekip prej 15 të rinjsh realizuan ushtrimin e “Hartëzimit të Aseteve të Komunitetit" në Gjakovë. Ekipi intervistoi 25 përfaqësues nga institucionet e qeverisjes lokale dhe organizatat joqeveritare si dhe rreth 300 banorë vendas nga 12 fshatra, të cilët ofruan informata kthyese lidhur me sfidat me të cilat ballafaqohen të rinjtë. Ata mësuan se ekzistonte një zbraztësirë e madhe në aktivitetet rinore që ishin gjithpërfshirëse dhe kishte shumë pak hapësira publike për të rinjtë që ishin lehtësisht të qasshme për persona me aftësi të kufizuara.

24-06-2022

KEK-u po zhvillon kapacitete të reja për gjenerim të energjisë elektrike nga burime të ripërtritshme, duke përfshirë një central 100-megavatësh me energji diellore – i cili do të financohet nga banka gjermane për zhvillim KfW – në lokacionin e KEK-ut. Pasi të ndërtohet, centrali do të jetë projekti më i madh diellor në Kosovë. Synimi i KEK-ut është të mbështesë tranzicionin e Kosovës drejt një të ardhme energjetike të bazuar në energji të pastër. Vendi pret që deri në vitin 2031 të arrijë pjesëmarrjen prej 35 përqind të energjisë nga burimet e ripërtritshme në konsumin e gjithmbarshëm të energjisë elektrike.

24-06-2022

Dhurata u paraqit si e ftuar në serinë e podkasteve të organizuara nga Ndërtimi i Komunitetit (“Community Building”) Mitrovicë, pjesë e aktivitetit të USAID-it Pajtimi dhe Transformimi i Konfliktit. Folësit e intervistuar në podkastet në fjalë vunë theksin në përpjekjet, të mëdha apo të vogla, që po bënin për të ndihmuar në realizimin e pajtimit.

10-06-2022

Në një ditë të kthjellët në fillim të prillit, kohë kjo e vitit kur Kosova kalon nga stina e dimrit në atë të pranverës, 24 të rinj shqiptarë dhe serbë të Kosovës vizituan disa memoriale që përkujtojnë luftën e vitit 1999. Së bashku ata biseduan lidhur me barrën e historisë së ndërlikuar të Kosovës dhe reflektuan mbi mendimet dhe ndjenjat e tyre. Megjithëse e vështirë për shumicën e pjesmarrësve, kjo ishte hera e parë që ata shkëmbenin në mënyrë domethënëse përvojat dhe ndjenjat lidhur me realitetet e konfliktit dhe të ndikimit të tij të qëndrueshëm me bashkëmoshatarë nga komunitete të ndryshme etnike.

10-06-2022

Çdo vonesë e vendimeve gjyqësore dhe inkasimit të borxheve u çrregullon veprimtarinë bizneseve dhe ndikon negativisht në financat dhe afarizmin e tyre. Ndërmarrjet varen nga ndarja e drejtësisë që institucionet gjyqësore dhe profesionistët ligjor duhet ta bëjnë në mënyrë të drejtë, transparente dhe efiçente.

Pages