Flag of Kosovo

Kosovo

Language: English | Serbian | Shqip
Storie mbi tejkalimin e vështirësive dhe rritjen
Furra e vogël, suksesi i madh: Nga Kosova, storie mbi tejkalimin e vështirësive dhe rritjen
Ndërmarrësia merr hov në Kosovë përmes inkubatorit të ndërmarrësisë
Ndërmarrësia merr hov në Kosovë përmes inkubatorit të ndërmarrësisë
Llogaritë bankare nuk janë më vendstrehime të sigurta për borxhlinjtë në Kosovë
Llogaritë bankare nuk janë më vendstrehime të sigurta për borxhlinjtë në Kosovë

About Kosovo

Projektet e USAID-it në Kosovë fokusohen në rritje ekonomike, demokraci dhe qeverisje të mirë, me qëllim të arritjes së sigurisë, prosperitetit dhe stabilitetit të qëndrueshëm. Gjendja e përmirësuar në arsim, shanset ekonomike dhe kualitetin e gjithmbarshëm të jetës, rritë besimin tek serbët në të paturit e një ardhmërie të qëndrueshme në Kosovë.

Disa nga fushat në të cilat Agjencia bën përpjekje janë:

  • Rritja ekonomike me qëllim të zhvillimit të sektorit privat në Kosovë dhe modernizimi i ambientit biznesor, rritja e prodhimtarisë vendore dhe e punësimit si parakusht për rritjen afat-shkurtër dhe afat-gjatë të ndërmarrjeve vendore, si dhe zvoglimi i nevojës për importe.
  • Forcimi i sundimit të ligjit, qeverisjes së mirë dhe demokracisë.
  • Programet e bazuara në komunitet, që kanë rehabilituar dhe ndërtuar infrastrukturën lokale, angazhuar rininë dhe mbështetur ndërmarrjet në zonat minoritare në Kosovë.

 

Partnership Opportunities

Last updated: July 17, 2018

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

USAID/Kosovo
Arberia, Ismail Qemali Street, House NO. 1
10000 Pristina
Kosovo
Phone 
+038 5959 2000
Fax 
381-(0)38-249-493

USAID Contact

Ana Luisa Pinto
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-44
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
(202) 567 4033