Flag of Albania

Mundësi Bashkëpunimi

Language: English | Shqip

Njoftim i Programit Vjetor per Zonat Kritike te Rritjes Ekonomike ne Shqiperi

Numri i Kerkeses per Propozime: APS-182-13-000001

Kategoria e Aktivitetit qe do te Financohet: Bujqesi
Data e fillimit te aplikimeve: 28 Dhjetor, 2012
Data e mbylljes se aplikimeve: 28 Dhjetor, 2013

Pershkrim: Qellimi i ketij Programi Vjetor eshte te mbeshtese aktivitetet e nivelit te ulet dhe te mesem qe sherbejne si kalizatore per krijimin e vendeve te punes, per te cuar perpara tregetine, dhe zhvillimin ekonimik. Duke fuqizuar elemente te rendesishem te bujqesise shqiptare, ky program kontribuon ne perpjekjen per stabilitet ekonomik si edhe ne ri-integrimin e te kthyerve nga emigracioni, ne kuadrin e krizes se Eurozones.

Ndiqni linkun FedBizOpps for Solicitation Details and Supporting Documents

No results found.

Last updated: January 26, 2015

Share This Page