Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Kur familja e Taulant Rexhepit në Kosovë bleu ndërmarrjen a sapoprivatizuar të radiatorëve, qëllimi parësor i tyre ishte zvogëlimi i nevojës për import në vendin e ri dhe, mundësisht, përmbushja e kërkesës në rritje për stufa me biomasë. Tre vjet më vonë, kompania e tyre Enrad, tejkaloi të gjitha pritshmëritë në tregun vendor, prandaj ata drejtuan shikimin përtej kufirit.

Kada je porodica Tauljanta Redžepija na Kosovu kupila novoprivatizovanu fabriku radijatora 2012. godine, njihov prvenstveni cilj je bio smanjenje potrebe za uvozom u novonastaloj zemlji i eventualno zadovoljavanje rastuće domaće potražnje za pećima na biomasu.

Every morning, Andrei Copaci, a 13-year old boy from Chisinau, Moldova, starts his day by programming a robot. At breakfast, he trains it to pass the vegetables or to solve a Rubik’s Cube. For his school and community, he has built and programmed robots to perform energy-efficient tasks such as turning lights on and off.

Ervehe Tushe është e verbër, si pasojë e një aksidenti në moshën e fëmijërisë.  Pas studimeve të larta, teksa nuk dinte se ç’do të bëhej me jetën e saj dhe me çfarë do të merrej, në vitin 2012, Tushe ndjek disa seanca këshillimi (coaching), të specializuara për punëkërkues me aftësi të kufizuara. Ajo është një nga 482 personat përfitues nga programi i mbështetur nga USAID dhe i zbatuar nga Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (FShDPAK). 

In Samburu County in northern Kenya, Josephine Lempirikany, a 50-year-old mother of six, remembers when food distributions were unreliable. Her family went hungry and she was unable to pay her children’s secondary school fees because she spent all her income on what food she could afford. But now, they have a consistent supply of food and her children are healthier and able to stay in school.

Ageleh Al Jmeidi is in many ways the matriarch of the site that has become home to a USAID project that helps train local community members in archaeological conservation and preservation, with the ultimate aim of providing sustainable economic opportunities.

Every few seconds, the narrow wooden floor creaks as a group of giggling children flows through the corridors of Carnaval Play & Learn, an after-school and summer program in the city of Zarqa, located to the northeast of the capital city Amman. Each laugh and slam of the door is music to Eman Awamleh’s ears, a mother who founded this one-of-a-kind center in Jordan.

When Taulant Rexhepi’s family in Kosovo bought a newly privatized radiator company in 2012, their primary goal was to reduce the need for imports into the fledgling country and possibly meet the growing domestic demand for biomass stoves. Three years later, their company, Enrad, had already surpassed their domestic expectations, so they set their sights abroad.

eoarece Republica Moldova este cea mai săracă țară din Europa, cetățenii moldoveni se confruntă cu multe probleme atunci când își caută un loc de muncă decent acasă. Din cauza acestei situații și a altor probleme economice și sociale, mii de moldoveni sunt forțați să se mute în orașe mai mari sau să plece la muncă în străinătate, pentru a-și sprijini familiile și pentru a le oferi oportunități mai bune copiilor lor.

Pages

Last updated: January 24, 2017