Flag of Albania

Albania

Language: English | Shqip
Çaste mësimi praktik për riparimim e makinave qepëse
Trainimi Mbështet Fuqizimin e Industrisë Shqiptare të Prodhmit të Veshjeve
Një ekspert i huaj ndihmon për zbulimin e veprimeve të paligjshme në një matës.
Shqipëria Përballet me Krizën Energjetike
A hands-on lesson on machinery repair
Training Bolsters Albanian Garment Industry

About Albania

Since 1992, the U.S. Government has delivered foreign aid to support Albania’s development, stability and integration into Europe. U.S. aid has helped Albania transition from the most isolated and repressive communist state in Europe to a democracy with a market-oriented economy.

Partnership Opportunities

Last updated: October 07, 2015

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

American Embassy/Tirana
USAID
Rr. e Elbasanit, Nr. 103
Albania
Phone 
+355-4-224-7285
Fax 
+355-4-223-3520

USAID Contact

Judith Robinson
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-044, Room 234
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
202-567-4033
Fax 
(202) 567-4261