Language

De la declararea independenţei după colapsul URSS în 1991, Republica Moldova a făcut progrese semnificative în calea spre o democraţie puternică, independentă şi orientată spre piaţă. În anul 1992, USAID a lansat proiectele sale de asistenţă, pentru a susţine această tranziţie, instituind programe de creare a reţelelor de siguranţă socială şi de ocrotire a sănătăţii, stimulând procesele democratice şi asistând la restructurarea şi privatizarea industriilor cheie în vederea declanşării creşterii economice. Pe parcursul acestor ani, USAID a ajutat Moldova să crească din punct de vedere economic, să fortifice procesele democratice și să îmbunătățească viețile oamenilor. 

În ultima decadă, Moldova a întreprins pași importanți în procesul de dezvoltare a țării. Rata sărăciei a scăzut de la 23% în 2010 la 9% în anul 2018. În 2014, semnarea Acordului de Asociere și a DCFTA (Zonă de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător) i-a permis Moldovei să-și alinieze mai bine economia cu cea a Uniunii Europene. Crearea unor facilități comerciale și reorientarea spre exporturi pe piețele din Vest au contribuit la reziliența Moldovei. Țara a creat un mediu electoral competitiv, iar libertatea de a organiza întruniri, libertatea de exprimare și libertatea religioasă sunt în mare parte asigurate. De asemenea, Republica Moldova a efectuat ample reforme ale cadrului său juridic și a instituit o bază legislativă și de reglementare cuprinzătoare pentru trecerea la economia de piață. Cu toate acestea, există numeroase obstacole în calea progresului. Există un deficit de încredere continuu între cetățeni și guvernare. Republica Moldova rămâne una dintre cele mai sărace țări din Europa, cu cel mai mic PIB pe cap de locuitor și cu cea mai mică piață de desfacere din regiune.

Pentru a evita declinul și a avansa către o mai mare încredere în propriile forțe, sporind rezistența la acești factori, Moldova trebuie să obțină o guvernanță mai stabilă, eficientă și mai transparentă, care să răspundă atât nevoilor pieței, cât și aspirațiilor cetățenilor. Țara trebuie să-și dezvolte economia îmbunătățind competitivitatea și extinzându-și capacitatea comercială. Viziunea strategică a USAID este în totală armonie cu prioritățile Guvernului Republicii Moldova, care au scopul de a promova o economie durabilă și incluzivă, un capital uman și social puternic, instituții oneste și eficiente și un mediu sănătos și sigur.

Tags
Moldova History