Flag of Moldova

Susţinerea unei guvernări juste şi democratice

Language: English | Romanian
Participanţii la Conferinţa internaţională la tema: Finanţarea din partea statului oferită organizaţiilor societăţii civile.
Participanţii la Conferinţa internaţională la tema: Finanţarea din partea statului oferită organizaţiilor societăţii civile, discută despre căile de îmbunătăţire a mecanismelor de cooperare cu Guvernul şi Parlamentul Republicii Moldova.

USAID susţine tranziţia politică în Moldova, promovînd buna guvernare şi bunele practici democratice. Programele de bază consolidează capacitatea guvernelor locale de a planifica, finanaţa şi administra infrastrucutura, serviciile municipale şi proiectele de efecienţă energetică. USAID oferă susţinere cu scop determinat, în conformitate cu priorităţile Guvernului Republicii Moldova, consolidînd integritatea, transparenţa şi responsabilitatea sistemului judiciar. Alte programe sunt menite să consolideze democraţia reprezentativă în Moldova, pledînd pentru creşterea nivelului de responsabilitate a partidelor politice, majorarea gradului de implicare a cetăţenilor, crearea unei societăţi civile durabile şi a unui proces electoral transparent. În acelaşi timp, USAID oferă asistenţă pentru ca femeile vulnerabile şi persoanele cu disabilităţi să-şi îmbunătăţească starea materială şi viaţa socială.

Proiectul Parteneriatele din Moldova pentru o Societate Civila Sustenabilă 
Decembrie, 2013 - octombrie, 2018
FHI Development 360 LLC

Scopul Proiectului Parteneriatele din Moldova pentru o Societate Civila Sustenabilă este de a îmbunătăți capacitatea societății civile din Moldova de a reprezenta interesele cetățenilor, a influența elaborarea politicilor și a consolida rolul democrației. Proiectul Parteneriatele pentru o Societate Civila Sustenabilă va fortifica organizațiile societății civile din Moldova, rețelele acestora, și angajamentul stabilit de organizațiile societății civile și guvern de a contribui la crearea, în Moldova, a unei societăți civile mai vibrante și eficiente.  Proiectul susține, de asemenea, organizațiile societății civile în sensibilizarea și educarea cetățenilor despre Uniunea Europeană (UE) și integrarea în UE. 

Programul pentru Consolidarea Responsabilităţii Politice şi Angajamentului Civic în Moldova
Iunie 2012 - mai 2016
Institutul Democratic Naţional (NDI)

Programul pentru Consolidarea Responsabilităţii Politice şi a Angajamentului Civic în Moldova (SPACE-Moldova) are ca scop îmbunătăţirea calităţii reprezentării politice în Moldova prin responsabilizarea partidelor politice la nivel naţional şi local care ar exprima interesele cetăţenilor; consolidarea grupurilor de influenţă care ar încuraja partidele să implementeze reforme; dezvoltarea legăturilor dintre partidele politice şi grupurile civice pentru a majora cererea pentru o reprezentare mai bună a interesului public din partea partidelor politice şi a aleşilor publici; susţinerea transparenţei procesului electoral. SPACE-Moldova lucrează cu partide politice şi grupuri civice pentru a impulsiona şi a motiva partidele politice să reprezinte poziţia cetăţenilor în procesul politic, pentru a avea o societate abilitată să ţină partidele politice responsabile în procesul de guvernare.

Programul pentru Consolidarea Instituţiilor Statului de Drept
Martie 2012 - martie 2016
Checchi and Company Consulting Inc.

Programul pentru consolidarea instituţiilor statului de drept are ca scop îmbunătăţirea capacităţii instituţionale, a transparenţei şi a responsabilităţii instituţiilor cheie din sectorul justiţiei pentru a asigura independenţa şi a spori eficienţa şi profesionalismul sistemului judecătoresc. Programul (1) va spori eficienţa, transparenţa şi responsabilitatea sistemului judecătoresc din Moldova; (2) va susţine elaborarea unui cadru judiciar profesionist în Moldova, şi (3) va majora capacitatea organizaţiilor societăţii civile să monitorizeze sectorul justiţiei şi să pledeze în favoarea reformei acestui sector, cît şi să îmbunătăţească nivelul de conştientizare a populaţiei în domeniul juridic.

Proiectul pentru susţinerea autorităţilor publice locale
Februarie 2012 – februarie 2016
Chemonics International Inc.

Proiectul pentru susţinerea autorităţilor publice locale este implementat pentru a îmbunătăţi serviciile la nivel local din țară, ajutînd autorităţile publice locale să sporească capacitatea de planificare, finanţare şi administrare a infrastructurii, a serviciilor municipale şi a proiectelor de eficienţă energetică. Scopul este de a  consolida procesul de decentralizare şi relaţiile dintre autorităţile publice locale şi cetăţeni. Proiectul are trei părţi componente:
1) îmbunătăţirea serviciilor municipale, inclusiv planificarea, administrarea serviciilor, cît şi calitatea şi cantitatea acestora;
2) majorarea veniturilor disponibile pentru guvernele locale şi îmbunătăţirea managementului;
3) mărirea eficienţei energetice la nivel municipal, în centrele raionale.

Proiectul de Reabilitare si Constructie a Retelei de Apa si Canalizare a Statiei de Epurare a Apelor Uzate din orasul Telenesti
Agentia de Dezvoltare Centru
Mai 2014 - aprilie 2015

Proiectul va imbunatati calitatea vietii cetatenilor din orasul Telenesti si a satelor invecinate Mihalasa si Ineşti, prin constructia statiei de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare cu o lungime de 17.8 km si a unei statii de pompare. Statia de epurare va avea o capacitate de 700m3/zi. In rezultatul proiectului: 1) se va Îmbunătăţi managementul serviciulu public de canalizare, prestate unui număr de 11 300 de locuitori, în localităţile în care va fi implementat proiectul; 2) se vor Îmbunătăţi condiţiilor pentru investiţii în regiune ca urmare a îmbunătăţirii infrastructurii; 3) se va opri scurgerea apelor uzate in râu si se va reduce poluarea râurilor Ciulucul şi Răut, 4) se vor reduce costurile energiei pentru oraş.

Novateca – Programul Bibliotecilor Globale in Moldova
IREX
Decembrie 2011 - ianuarie 2019

Novateca – Programul Bibliotecilor Globale in Moldova – este un grant de cercetare a oportunitatilor pentru oferirea accesului pe scara larga la informatie si tehnologii informationale prin intermediul retelei de biblioteci publice. Progamul se va implementa prin stabilirea legaturilor stanse cu bibliotecile publice, furnizarea de instruire pentru bibliotecari, pilotarea centrelor cu acces public la internet, şi calculatoare în mai mult de 50 de biblioteci publice din Republica Moldova. Prin intermediul a cinci centre regionale, programul va instrui peste 100 de bibliotecari să utilizeze noile resurse tehnologice în beneficiul comunităţilor lor.

Programul este finantat de Fundatia Bill si Melinda Gates, cu suportul USAID.

Children in Moldova are cared for in safe and secure families
Partnership for Every Child Moldova
Ianuarie 2014 - iunie 2017

Obiectivul proiectului este de a întări securitatea, bunăstarea și dezvoltarea copiilor vulnerabili, în particular a acelora, care sunt lipsiți de grija familiei. Acest proiect va consolida rezultatele precedentului proiect, finanțat de USAID "Asigurarea dreptului copilului la familie şi protecţia lui împotriva violenţei, abuzului, neglijării şi exploatării " și va crea noi oportunități pentru desfășurarea și replicarea, la nivel national, a scopului proiectului în cauză. Proiectul va oferi susținere autorităților publice centrale și locale, pentru a elabora o metodă holistică de protecție a familiei și de creare a unui sistem alternativ de îngrijire a copiilor, bazat pe modelul familiei, prin atragerea diferitor agenții, care vor dezvolta capacități, facilita coordonarea activităților și livrarea serviciilor, cît și vor sensibiliza atenția publicului larg la reforma protecției copilului.

GRANTURI ALE FONDULUI DONATORILOR EMERGENȚI

Guvernul  Statelor Unite, prin intermediul USAID, a încheiat un parteneriat cu 10 ţări - donatori emergenți (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia), pentru a co-finanţa diferite proiecte în Eurasia şi Balcani. Acest fapt va oferi ţărilor-recipiente posibilitatea să beneficieze de experienţa de succes în tranziţia economică şi democratică a donatorilor emergenți.

Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale din Moldova
Polish Solidarity Fund
Iulie 2014 – iunie 2016

Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale din Moldova susținut de Ministerul Afacerilor Externe din Polonia și de USAID , implementat în parteneriat cu Solidarity Fund din Polonia are ca scop consolidarea capacității instituționale a autorităților publice locale și regionale și a organizațiilor non-guvernamentale, pentru a susține dezvolarea la nivel local și regional. Proiectul va facilita funcționarea Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale și va oferi servicii pentru a ajuta autoritățile locale și regionale din Moldova, cît și organizațiile non-guvernamentale să identifice necesitățile și să monitorizeze proiecte  la nivel local și regional. Pe lîngă aceasta, va fi creat un fond pentru proiecte mici, pentru a permite autorităților publice locale din Moldova să obțină fonduri nerambursabile, cu scopul de a soluționa probleme ce țin de guvernare și dezvoltare a comunităților.
 

Last updated: December 01, 2016

Share This Page