Flag of Moldova

Stimularea creşterii economice în Moldova

Language: English | Romanian
Voluntarul Programului USAID „de la fermier la fermier”, Surendra Dara demonstrînd tehnici noi de recoltare a căpşunelor.
Voluntarul Programului USAID „de la fermier la fermier”, Surendra Dara (la stînga) antrenează un fermier şi echipa de conducere a companiei Agrodor Succes, demonstrînd tehnici noi de recoltare a căpşunelor.

USAID colaborează cu sectoarele public şi privat din Republica Moldova, pentru a obţine o creştere economică pe scară largă, a reduce săsrăcia şi a consolida economia de piaţă. USAID conlucrează cu clusterele şi asociaţiile industriale, pentru a majora eficienţa industriilor-cheie şi a spori competitivitatea sectorului privat şi a pieţelor regionale. USAID lucrează asupra eficientizării competitivităţii în domeniul agriculturii de valoare înaltă, astfel abordînd problema constrîngerilor în lanţul de valori al fructelor şi legumelor la nivel de piaţă, producere şi politici. USAID, de asemenea, instituţionalizează procesul de îmbunătăţire şi reformare continuă  a mediului de afaceri, implementînd reforme semnificative în sectoarele de o importanţă majoră pentru comunitatea de afaceri. 

Activitati curente

Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor II (CEED II)
Decembrie 2010 - decembrie, 2014
Chemonics International, Inc.

Proiectul Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor II (CEED II) susţine eforturile Moldovei de promovare a unei economii puternice, diversificate şi orientate spre export prin îmbunătăţirea competitivităţii şi eficienţei ramurilor cheie ale industriei moldoveneşti.  CEED II completează şi susţine strategia Guvernului Republicii Moldova de asigurare a creşterii economice prin atragerea investiţiilor şi promovarea exporturilor. Proiectul va spori competitivitatea în ramurile industriale selectate prin mărirea productivităţii, creşterea comerţului şi investiţiilor şi consolidarea dialogului dintre sectorul public şi cel privat în vederea creării unui mediu de afaceri mai bun.  Proiectul dezvoltă capacitatea de advocacy şi de analizare a politicilor sectorului privat şi tinde să sporească nivelul de conştientizare de către decidenţii politici a preocupărilor sectorului privat pentru motivarea deciziilor care vor ameliora mediul de lucru al ramurilor industriale selectate.

Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED)
Martie 2011 – martie, 2016
Development Alternatives, Inc.

Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) va lucra asupra îmbunătăţirii competitivităţii agriculturii de valoare înaltă din Moldova prin înlăturarea constrângerilor existente de-a lungul lanţului valoric al fructelor şi legumelor la nivel de marketing, producţie şi politici.  În calitate de program complementar al viitoarei investiţii a Corporaţiei „Millennium Challenge Corporation” în reabilitarea sistemelor de irigaţii, Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor va oferi susţinere de o importanţă crucială în dezvoltarea pieţei şi asistenţă tehnică necesară beneficiarilor la etapa de tranziţie a acestora spre producţia agricolă de valoare înaltă obţinută prin irigare.  Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor va reprezenta, de asemenea, primul efort substanţial al USAID de dezvoltare a întreprinderilor din Transnistria şi se va concentra asupra susţinerii creşterii, inclusiv a competitivităţii microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii din regiunea transnistreană.

Programul de Dezvoltare a Carierei pentru Femei
Iulie, 2009 – decembrie, 2015
Pro-Business Nord

Programul de Dezvoltare a Carierei pentru Femei abilitează femeile vulnerabile cu capacităţi de a face alegeri de viaţă strategice independent şi de a-şi ameliora bunăstarea economică.  Programul, instruieşte şi identifică oportunităţi de încadrare în câmpul de muncă pentru un număr de aproximativ 1400 de femei defavorizate şi vulnerabile din regiunea de nord a Moldovei şi asigură sustenabilitatea programului prin crearea întreprinderilor sociale generatoare de venit care aduc folos comunităţii.

Proiectul Comerţ, Investiţii, si Reglementarea Activităţii de Întreprinzător (BRITE)
Iunie, 2012 - iunie, 2016
Chemonics International, Inc.

Proiectul Comerţ, Investiţii, si Reglementarea Activităţii de Întreprinzător are ca scop instituţionalizarea procesului de îmbunătăţire continua a mediului de afaceri prin intermediul unor reforme importante în domeniile de o valoare majoră pentru comunitatea de afaceri. Proiectul are trei componenete:

1) Implementarea  reformelor esenţiale pentru  domeniul fiscal şi comercial
2) Formarea conceptului reformelor cu impact fundamental, în colaborare cu părţile interesate
3) Elaborarea Strategiei de comunicare naţională menită să îmbunătăţească fluxul de informaţie în ministere, între sectoarele privat şi public şi către publicul general.

Proiectul: Development Credit Authority (DCA)
Instituțiile financiare partenere: Prime Capital, Comerțbank, Corporația de Finațare Rurală
Septembrie, 2011 – aprilie, 2028

DCA susține implementarea proiectului USAID Consolidarea Competitivității și Dezvoltarea Întreprinderilor (CEED II), asigurînd garanția pertofoliului de împrumuturi pentru reprezentanții sectorului IT și instituțiile financiare (Prime Capital, Comertbank, Rural Finance Corporation), pentru a  încuraja aceste instituții să majoreze finanțarea  pentru întreprinderile mici și mijlocii, angajate în următoarele industrii/lanțuri valorice. DCA în Moldova are ca scop facilitarea accesului la credite pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele menționate, prin garanția portofoliului de împrumuturi, pentru instituțiile financiare din Moldova. Facilitarea accesului la credite va stimula competitivitatea sectorului privat, va consolida productivitatea industriilor cheie susținute de CEED II și va lărgi oportunitățile economice.

În 2014, USAID/Moldova a intrat în parteneriat cu Agenția Internațională a Suediei pentru Dezvoltare și Cooperare (SIDA) în vederea garanției portofoliului de împrumut, cu scopul de a majora eficiența operațională a întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova, pentru a consolida viabilitatea comercială și creșterea durabilă a acestora, astfel contribuind la crearea locurilor de muncă și îmbunătățirea nivelului de trai. De asemenea, Proiectul va contribui la eficientizarea consumului de energie și  minimizarea costurilor pentru energia electrică, majorînd, astfel calitatea vieții. 

Western NIS Enterprise Fund
Western NIS Fund
Iunie 1995 – august 2016

Instituit de Congresul Statelor Unite ale Americii, „Western NIS Enterprise Fund” este un fond regional de acţiuni private care investeşte în întreprinderi mici şi mijlocii cu scopul de a forma lideri pe piaţa competitivă care să atragă capital privat suplimentar în Moldova şi Ucraina.  Prin aplicarea bunelor practici internaţionale, standardelor de guvernare corporativă şi metodelor de protecţie a mediului „Western NIS Enterprise Fund” serveşte drept catalizator pentru dezvoltarea companiilor locale. De la întemeierea sa, fondul a investit aproximativ 120 milioane dolari SUA într-o serie de ramuri industriale cu concentrare asupra bunurilor de larg consum de mare circulaţie, materialelor de construcţie şi de ambalare, comerţului cu amănuntul şi serviciilor financiare.

GRANTURI ALE FONDULUI DONATORILOR EMERGENȚI

Guvernul  Statelor Unite, prin intermediul USAID, a încheiat un parteneriat cu 10 ţări - donatori emergenți (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia), pentru a co-finanţa diferite proiecte în Eurasia şi Balcani. Acest fapt va oferi ţărilor-recipiente posibilitatea să beneficieze de experienţa de succes în tranziţia economică şi democratică a donatorilor emergenți.

Proiectul Susţinerea Agriculturii Organice în Moldova
Aprilie, 2013 - aprilie, 2015
ONG People in Need (PIN)

Proiectul Susţinerea Agriculturii Organice în Moldova are ca scop majorarea producţiei organice şi extinderea sectorului agriculturii organice în Moldova. Proiectul va spori capacitatea fermierilor moldoveni, oferind cunoştinţe în domeniu, prin intermediul unor traininguri, turnee de studiu, activităţi demonstrative, a creării capacităţii furnizorilor locali în vederea serviciilor de instruire şi consultanţă în sfera agriculturii organice. Totodata, Proiectul va informa publicul moldovenesc despre producţia organică, prin intermediul unei campanii Media şi lansarea Web Portalului - Agricultura organică din Moldova. 

Last updated: December 01, 2016

Share This Page