Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Удосконалення системи заготівлі і переробки молока є життєво важливим для подальшого розвитку агарного сектору України, де 80% молока виробляється дрібними господарствами. Ці господарства здебільшого не координують свою діяльність, що впливає як на кількість, так і на якість молочної продукції. Проект USAID АгроІнвест взявся за вирішення цієї проблеми, надаючи технічну допомогу сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам за рахунок грантових програм, що дозволяє кооперативам удосконалити їх системи переробки молока.

Владиславові* 35. Рік тому він дізнався, що є ВІЛ-інфікованим. На той час його імунітет сильно послабшав, тож ризик появи супутніх захворювань був дуже високим. Ситуація ускладнювалася тим, що дружина Владислава якраз лікувалася від туберкульозу – найбільш поширеного і небезпечного захворювання для людей з ВІЛ-інфекцією. Лікарі були насторожі, але тоді обстеження не виявили у Владислава цієї хвороби.

Tuberculosis can be a difficult disease to diagnose, and undiagnosed and untreated cases can worsen Ukraine’s TB epidemic. But a young laboratory specialist has recently helped improve TB detection rates in Zaporizhzhia oblast.

Više od 70 najperspektivnijih novostasavajućih Kosovskih preduzetnika, okupilo se u prvom svojevrsnom sajmu održanom od 16-18 maja 2013-te godine. Sajam Mladih Preduzetnika pružio je jedinstvenu priliku ovim preduzećima, većina kojih su novonastala, da izlože svoje proizvode i usluge pred klientima, ulagačima i medijima.

Sajam je sponzorisan od strane USAID-a, u partnerstvu sa Kosovskim Ministarstvom Trgovine i Industrije.

Më shumë se 70 nga ndërmarrësit më me perspektive të Kosovës, u mblodhën në panairin e parë të këtij lloji të mbajtur prej datës 16 deri në 18 maj të vitit 2013. Panairi i Ndërmarrësve të Rinj ofroi një mundësi të jashtëzakonshme për këto biznese, shumica e tyre të sapothemeluara, për t’i ekspozuar mallërat dhe shërbimet e veta para klientëve, investitorëve dhe mediave.

Panairi u sponzorua nga USAID-i, në partneritet me Ministrinë e Tregtisë dhe Indstrisë të Kosovës.  

Arbër Ibrahimi dhe Korab Zhuja mbajnë gishtin në pulsin e tregut dinamik të mediave në Kosovë. Gjatë një periudhe prej më pak se një viti, partnerët e biznesit (dhe kusherinjtë) themeluan kompaninë e vetme Kosovare e cila monitoron mediat në mënyrë gjithpërfshirëse. Kompania e tyre PrimeDB, ofron shërbimin profesional i cili kërkohet nga kushdo që ka nevojë të dij se çka thonë mediat vendore në gjuhën shqipe lidhur me çkado dhe këdo.

"USAID promenio naćin rada. Mi im [nasim klientima] dajemo oruđe koja njima olakšavaju život."

The origin of the chimney cake goes back hundreds of years but it's commonly believed that this delicacy comes from Hungary where they are served at weddings and christenings. Today, it is one of the most popular delicacies in Eastern Europe, and recently, this open, crispy cylinder rolled in a topping such as sugar and hazelnuts has gone global, becoming an in-demand street food.

The origin of the chimney cake goes back hundreds of years but it's commonly believed that this delicacy comes from Hungary where they are served at weddings and christenings. Today, it is one of the most popular delicacies in Eastern Europe, and recently, this open, crispy cylinder rolled in a topping such as sugar and hazelnuts has gone global, becoming an in-demand street food.

Pages

Last updated: December 30, 2014