Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Proizvođači tekstila i obuće iz Srbije pregovaraju o porudžbinama vrednim oko 2,2 miliona dolara nakon svojih nastupa na trgovinskim sajmovima u Rusiji i Nemačkoj, što im je omogućila Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Šest sudova u Srbiji prepolovilo je broj svojih starih predmeta usvajanjem procedura po preporuci Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sudovi su broj starih predmeta iz svih oblasti sa više od 23.000 u 2010. godini smanjili na manje od 12.000 krajem 2012. godine. Ovo smanjenje od 49 odsto prevazilazi zadati cilj USAID-ovog Programa podele vlasti postavljen na 25 do 30 odsto.

Recently, the Supreme Court of Afghanistan and the Ministry of Justice (MOJ) have joined forces and taken to the airwaves to pro-mote greater public awareness of women’s rights.  
 
Supported by USAID’s Formal Rule of Law Program, the radio drama ‘Qanon Qanon Ast’, or ‘Law is Law’ entertains listeners, and also increases awareness of the Law on the Elimination of Violence against Women and the importance of gender equality in Afghani-stan. 
 

Six Serbian courts have cut their case backlogs in half by adopting procedures recommended by USAID. The courts reduced their combined backlog of more than 23,000 cases in 2010 to fewer than 12,000 cases in late 2012, the most recent figures available. This 49 percent reduction in case backlogs exceeds USAID Separation of Powers Program’s target of a 25 to 30 percent reduction.

USAID's Young Entrepreneurs Program, which ran from September 2010 through September 2013, was designed to assist young enterpreneurs by strengthening their business skills and providing small grant assistance.  

Të dy, burrë e grua pronarë të furrës, Valbona Raifi dhe Faton Deshishku janë rritur duke ngrënë gjellët e gjyshes tradicionale. Sot, me ndihmën e USAID-it, ata po i ndajnë këto receta me klientë të etur për të shijuar ato kënaqësi të njëjta në shtëpitë e tyre.

Duke punuar nga familja dhe receta të tjera, nëntë punëtorët e furrës City Bakery bëjnë çdo gjë për të rregulluar një kuzhinë të rregullt dhe të ndritshme në bodrum. Çifti e zotëron hapësirën, që ndodhet në zemër të qendrës së qytetit të Prishtinës—nj përparësi e dyfishtë tregtare.

Vlasnici pekare,muž i žena,  Faton Deshishku i Valbona Raifi ,oboje odrasli uživajući u bakinim  jelima,  duboko ukorenjenim u tradiciji. Danas, uz pomoć USAID-a oni te recepte dele sa mušterijama koje žude  za uživanjem (ali ne i za vremenom za  spremanje ) u tim istim đakonijama u svojim domovima.

Radeći prema  porodičnim i drugim receptima,  u urednoj  i  svetloj  kuhinji  u podrumu,  devetoro zaposlenih u gradskoj pekari po porudžbini pravi  sve. Par  je vlasnik  prostora koji  se nalazi u  samom centru Prištine — što je dvostruka poslovna  prednost .

Husband-and-wife bakery owners Faton Deshishku and Valbona Raifi both grew up eating grandma dishes steeped in tradition. Today, with USAID’s help, they are sharing those recipes with customers with a hankering for savoring (but none of the time for making) those same delights in their own homes.

Working from family and other recipes, City Bakery’s nine employees make everything to order in an orderly and bright basement kitchen. The couple owns the space, located in the heart of downtown Pristina—a twofold commercial advantage.

The ordered tangle of blue, green and red lines on Krenar Spahija’s computer screen may well map out the way to a prosperous future for Kosovo, this small country in Southeastern Europe. 

The engineer’s design for a printed circuit board provides a glimpse of a high-tech product being made in a country with a largely low-tech economy. It’s just one way that Spahija’s employer, Pristina-based Tekfuze, bucks expectations.

Pages

Last updated: January 15, 2015