Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Više od 70 najperspektivnijih novostasavajućih Kosovskih preduzetnika, okupilo se u prvom svojevrsnom sajmu održanom od 16-18 maja 2013-te godine. Sajam Mladih Preduzetnika pružio je jedinstvenu priliku ovim preduzećima, većina kojih su novonastala, da izlože svoje proizvode i usluge pred klientima, ulagačima i medijima.

Sajam je sponzorisan od strane USAID-a, u partnerstvu sa Kosovskim Ministarstvom Trgovine i Industrije.

Më shumë se 70 nga ndërmarrësit më me perspektive të Kosovës, u mblodhën në panairin e parë të këtij lloji të mbajtur prej datës 16 deri në 18 maj të vitit 2013. Panairi i Ndërmarrësve të Rinj ofroi një mundësi të jashtëzakonshme për këto biznese, shumica e tyre të sapothemeluara, për t’i ekspozuar mallërat dhe shërbimet e veta para klientëve, investitorëve dhe mediave.

Panairi u sponzorua nga USAID-i, në partneritet me Ministrinë e Tregtisë dhe Indstrisë të Kosovës.  

Arbër Ibrahimi dhe Korab Zhuja mbajnë gishtin në pulsin e tregut dinamik të mediave në Kosovë. Gjatë një periudhe prej më pak se një viti, partnerët e biznesit (dhe kusherinjtë) themeluan kompaninë e vetme Kosovare e cila monitoron mediat në mënyrë gjithpërfshirëse. Kompania e tyre PrimeDB, ofron shërbimin profesional i cili kërkohet nga kushdo që ka nevojë të dij se çka thonë mediat vendore në gjuhën shqipe lidhur me çkado dhe këdo.

"USAID promenio naćin rada. Mi im [nasim klientima] dajemo oruđe koja njima olakšavaju život."

The origin of the chimney cake goes back hundreds of years but it's commonly believed that this delicacy comes from Hungary where they are served at weddings and christenings. Today, it is one of the most popular delicacies in Eastern Europe, and recently, this open, crispy cylinder rolled in a topping such as sugar and hazelnuts has gone global, becoming an in-demand street food.

The origin of the chimney cake goes back hundreds of years but it's commonly believed that this delicacy comes from Hungary where they are served at weddings and christenings. Today, it is one of the most popular delicacies in Eastern Europe, and recently, this open, crispy cylinder rolled in a topping such as sugar and hazelnuts has gone global, becoming an in-demand street food.

In rural Giteranyi Township, Burundi, a 29-year-old schoolteacher named Rizabeti* volunteers for a local women’s group. Women come to her seeking solutions to their problems, often linked to domestic violence. Across the township, Vigitori, age 34, volunteers as a community health worker. He counsels the population on reducing their health risks and links them with the local health facility.

One of USAID's first interventions in Bosnia and Herzegovina was to help rebuild the country’s energy infrastructure in 1996. From the bigger cities to the tiniest of villages throughout the country, USAID provided assistance to repair power lines, rebuild substations, and repair and bring power plants back online. 

When the owners of a local retail company decided to quit paying taxes a couple years ago, they simply stopped filing their tax returns. At the time, the auditing mechanisms used by tax authorities were unable to detect this irregularity, and the company could get away it. Not anymore.  

“Our Tax Administration was not equipped to address the issue of taxpayers who stopped filing their taxes,” said Midhat Arifhodzic, director of the Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH) Tax Administration.

Pages

Last updated: January 14, 2015