Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

January 2017—My Bach, a biotechnology undergraduate student in Hanoi, is passionate about pursuing a career in science, but concerned about the low number of female colleagues in the field in Southeast Asia.

Two years ago, our company struggled with many challenges. It took us at least one week to prepare tax documents, we had to wait many days for our imports to be cleared, and this added high labor costs to our business,” said Vu Kim Giang, an import and export specialist at Garment 10 Corp.

Whether waiting in a frantic emergency room after an accident, or at a routine medical check-up, patients everywhere look for relief, understanding and timely assistance from their doctors. Serbia is no different. However, its health care system suffers from underfunding, poor management and a high public perception of corruption.

December 2016—Bez obzira da li čekaju u punoj čekaonici nakon udesa ili samo na rutinski pregled, pacijenti svuda traže olakšanje, razumevanje i blagovremenu pomoć od svojih lekara. Ni u Srbiji nije drugačije. Međutim, njen sistem zdravstvene zaštite pati od nedostatka novca, lošeg upravljanja i široko zastupljene percepcije javnosti o postojanju korupcije.

Marija Beretka dobila je na sudu svog poslodavca kao uzbunjivač u junu 2016. godine. To je bila prva presuda jednog prvostepenog suda po tužbi zbog uzbunjivanja od kad je Srbija usvojila novi Zakon o zaštiti uzbunjivača, koji je stupio na snagu u junu 2015. godine. 

Being able to reach a health facility can spell the difference between life and death for millions of rural Tanzanians. Harsh terrain, lack of transportation, and punishing distances often stand in the way. Thanks to the power of mobile technology, however, things are starting to change. Read how one expectant mother was able to get to her district hospital for urgent care thanks to dedicated local health workers, a phone call, and a little innovation.

Hoạt động của Quốc hội Việt Nam (QHVN) hiệu quả nhất khi các đại biểu được thông tin và chuẩn bị đầy đủ để tham gia tranh luận tích cực. Để đáp ứng mục tiêu này, cán bộ tra cứu của thư viện Quốc hội phải giải đáp yêu cầu thông tin của 500 đại biểu quốc hội.

Ngành dệt may Việt Nam mới nhận được một số tin mừng sẽ giúp nhiều công ty tiết kiệm hàng nghìn đô la chi phí cũng như tránh việc chậm trễ trong việc giao nhận hàng khi quy định về kiểm tra được bãi bỏ.

Jessica Nguyễn đã phẫu thuật chuyển giới tính, nhưng trong nhiều năm hộ chiếu và giấy tờ cá nhân của cô vẫn chưa thể hiện thay đổi quan trọng về giới tính của cô. Các nhà tuyển dụng tiềm năng không thuê cô làm việc vì không biết phải xác định cô là nam hay nữ. Quá trình tìm việc của cô trở thành trải nghiệm về sự kỳ thị và phân biệt đối xử.

Pages

Last updated: February 07, 2017