Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Najila Danishjo is only 20 years old but is fully committed to helping the women of her country. The young teacher has fought furiously to arrive at where she is now: a trainee in the USAID Promote Women’s Leadership Development (WLD) ‘Royesh’ pre-service delivery program.

Companies ranging from business startups to corporate heavyweights are driving economic growth and creating jobs in Afghanistan, but obtaining a business license in the country has been a lengthy and costly process, frustrating even determined investors.

Fitim Selimi punonte si asistent i mësimdhënjes në Shkollën e Mesme të Prishtinës kur fitoi bursën e USAID-it në vitin 2014. Dy vite më vonë, pasi mbaroi studimet postdiplomike në Universitetin Willamette, duke fituar diplomën master nga administrimi i biznesit, Selimi u kthye në këtë shkollë në cilësinë e menaxhuesit të afarizmit dhe burimeve njerëzore.  

Fitim Seljimi je radio kao asistent nastave u Prištinskoj srednjoj školi kada je dobio USAID-ovu stipendiju 2014. godine. Dve godine kasnije, pošto je završio postdiplomske studije iz poslovne administracije u Univerzitetu Vilamet, Seljimi se vratio u srednju čkolu u svojstvu poslovnog menadžera i upravitelja ljudskim resursima.

Potatoes are Afghanistan’s third most consumed crop, and about 50 percent of the potatoes are imported from Pakistan. The potatoes are grown primarily in the highlands, which excludes the province of Jawzjan. Farmers in Jawzjan are interested in growing potatoes, but they’re unwilling to experiment, in part because of their belief that potatoes need a lot of water, something in short supply in Jawzjan, where average annual rainfall is only 230 mm.

Kada je porodica Tauljanta Redžepija na Kosovu kupila novoprivatizovanu fabriku radijatora 2012. godine, njihov prvenstveni cilj je bio smanjenje potrebe za uvozom u novonastaloj zemlji i eventualno zadovoljavanje rastuće domaće potražnje za pećima na biomasu.

Kur familja e Taulant Rexhepit në Kosovë bleu ndërmarrjen a sapoprivatizuar të radiatorëve, qëllimi parësor i tyre ishte zvogëlimi i nevojës për import në vendin e ri dhe, mundësisht, përmbushja e kërkesës në rritje për stufa me biomasë. Tre vjet më vonë, kompania e tyre Enrad, tejkaloi të gjitha pritshmëritë në tregun vendor, prandaj ata drejtuan shikimin përtej kufirit.

But Mugabekazi’s life took a turn when she was identified by a USAID program that reached out to over 3,700 female sex workers in Rwanda. The program provided the training Mugabekazi needed to become a community health and financial leader. She learned how to teach her peers about family and financial planning, reproductive health, nutrition and more.

Every morning, Andrei Copaci, a 13-year old boy from Chisinau, Moldova, starts his day by programming a robot. At breakfast, he trains it to pass the vegetables or to solve a Rubik’s Cube. For his school and community, he has built and programmed robots to perform energy-efficient tasks such as turning lights on and off.

Pages

Last updated: January 30, 2017