Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Whether waiting in a frantic emergency room after an accident, or at a routine medical check-up, patients everywhere look for relief, understanding and timely assistance from their doctors. Serbia is no different. However, its health care system suffers from underfunding, poor management and a high public perception of corruption.

December 2016—Bez obzira da li čekaju u punoj čekaonici nakon udesa ili samo na rutinski pregled, pacijenti svuda traže olakšanje, razumevanje i blagovremenu pomoć od svojih lekara. Ni u Srbiji nije drugačije. Međutim, njen sistem zdravstvene zaštite pati od nedostatka novca, lošeg upravljanja i široko zastupljene percepcije javnosti o postojanju korupcije.

Marija Beretka dobila je na sudu svog poslodavca kao uzbunjivač u junu 2016. godine. To je bila prva presuda jednog prvostepenog suda po tužbi zbog uzbunjivanja od kad je Srbija usvojila novi Zakon o zaštiti uzbunjivača, koji je stupio na snagu u junu 2015. godine. 

Being able to reach a health facility can spell the difference between life and death for millions of rural Tanzanians. Harsh terrain, lack of transportation, and punishing distances often stand in the way. Thanks to the power of mobile technology, however, things are starting to change. Read how one expectant mother was able to get to her district hospital for urgent care thanks to dedicated local health workers, a phone call, and a little innovation.

Hoạt động của Quốc hội Việt Nam (QHVN) hiệu quả nhất khi các đại biểu được thông tin và chuẩn bị đầy đủ để tham gia tranh luận tích cực. Để đáp ứng mục tiêu này, cán bộ tra cứu của thư viện Quốc hội phải giải đáp yêu cầu thông tin của 500 đại biểu quốc hội.

Ngành dệt may Việt Nam mới nhận được một số tin mừng sẽ giúp nhiều công ty tiết kiệm hàng nghìn đô la chi phí cũng như tránh việc chậm trễ trong việc giao nhận hàng khi quy định về kiểm tra được bãi bỏ.

Jessica Nguyễn đã phẫu thuật chuyển giới tính, nhưng trong nhiều năm hộ chiếu và giấy tờ cá nhân của cô vẫn chưa thể hiện thay đổi quan trọng về giới tính của cô. Các nhà tuyển dụng tiềm năng không thuê cô làm việc vì không biết phải xác định cô là nam hay nữ. Quá trình tìm việc của cô trở thành trải nghiệm về sự kỳ thị và phân biệt đối xử.

Đi ngang qua một công trường xây dựng thông thường của Việt Nam, sẽ không khó để thấy một vài mái đầu không đội mũ bảo hộ, có người không mặc áo bảo hộ, đi chân trần hoặc dép lê và trang bị lao động hay lưới bảo vệ chống rơi ngã chỉ ở mức tối thiểu. Như nhiều quốc gia đang phát triển khác, cắt giảm thấp chi phí thường vẫn được ưu tiên hơn so với vấn đề an toàn của công nhân tại các dự án xây dựng trong nước.

“Help me. I’ve been trafficked.” This was the private social media message USAID and the International Organization for Migration’s IOM X project received in August of last year. The sender was 26-year-old Pisey* from Cambodia. He was trapped in a foreign country on a remote island far from home and needed help.

Pages

Last updated: January 11, 2017