Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

The Serbian Government has made strides in supporting LGBTI rights, most visibly by permitting the Belgrade Pride Parade to take place in 2014 and 2015. The recent parades were largely peaceful, in stark contrast to several previous years when threats of violence caused the event’s cancellation. Though the recent parades were successful for the most part, a number of issues still exist.

Në kopshtin e fëmijëve “Lane” në komunën e Zveçanit, 300 fëmijë mësojnë, luajnë së bashku dhe eksplorojnë botën e tyre me shumë energji dhe kurreshtje. Pavarësisht një mjedisi të shkëlqyer për mësim, pas inspektimit sanitar të kuzhinës kopshti “Lane” është përballur me kërcënimin e mbylljes. Kuzhina thjesht nuk plotësonte standardet minimale të sigurisë së ushqimit.

U vrtiću „LANE“, u kosovskoj opštini Zvečan, 330 mališana se igra i uči zajedno, radoznalo istražujući svet oko sebe. Međutim, uprkos odličnom okruženju za učenje, vrtić „Lane“ se prošle godine, nakon posete sanitarne inspekcije, suočio sa potencijalnim zatvaranjem. Kuhinja jednostavno nije ispunjavala minimalne standarde bezbednosti hrane.

Vira Varyga, an HIV activist in Ukraine, is also a trainer and facilitator at Kyianka+, a self-support and empowerment group for HIV-positive women. She is also HIV-positive, and the associated feelings of stigma and discrimination are familiar to her.

September 2016—Faruk Kosumi is a born salesman, but he insists that his newest venture—Kosovo’s first glass waste recycler—sells itself. “What we end up with is more than just a product, it is art,” the 32-year-old CEO explains.

Living with severe cerebral palsy made it difficult for Nguyen Minh Hao, 31, to take care of his daily needs. Getting out of bed and personal hygiene were impossible without his mother’s help. As they both grew older, it become more challenging for his mother, his only caregiver, to get Hao in and out of bed for daily activities. He spent most of his time lying in bed, unable to do to anything.

Avgust 2016 — Uprkos početnom uspehu sa uzgojem malina, Baškim i Florija Ćerimi, bili su oprezni na početku.

2015te g., tokom izuzetno plodne prve sezone, oni su prodali šest tona malina, ostvarujući prihod od oko 12,400 $. Za drugu sezonu, par je brzo proširio svoju površinu za više od četiri puta, na 3,2 akra.  Kao rezultat toga, oni danas očekuju veću berbu – i veću dobit.

“Prve sezone  sam se  bojao  da napustim posao građevinskog radnika.  U toj prvoj godini, Florija je upravljala čitavim poslom sadnje malina na 0.3 hektara (0,74 akra),” kaže Baškim Ćerimi.

Gusht 2016 — Pavarësisht suksesit të hershëm në kultivimin e mjedrave, Bashkim dhe Florije Qerimi zhvilluan me kujdes biznesin e tyre të sapo themeluar.

Në vitin 2015, gjatë një sezoni të parë jashtëzakonisht të frytshëm, ata kanë shitur gjashtë ton mjedra, duke gjeneruar të ardhura prej 12,400 $. Në sezonin e tyre të dytë, çifti e zgjeroi shpejt fermën e tyre me më shumë se katërfish, deri në 1.3 hektar. Si rezultat i kësaj, ata tani janë duke pritur prodhim më të lartë — dhe fitime më të mëdha.

At Lane kindergarten in Kosovo’s municipality of Zvečan/Zveçan, 330 children learn, play together, and explore their world with energy and curiosity. Despite an excellent learning environment, Lane faced threats of closure last year following a kitchen health inspection. The kitchen simply did not meet minimum food safety standards.

Pages

Last updated: January 19, 2017