Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Mursal Naseer was an architecture student at the Civil Engineering Faculty of Kabul Polytechnic University when she joined the 2011-2016 Afghan Women Engineering Internship Program (AESP) in January 2016. The program provided internship opportunities for female students enrolled in civil, mechanical, electrical or architectural engineering and related programs in their final academic years.

Getting into Afghanistan civil service is not an easy thing to do, especially for women with no professional experience. But the situation is changing these days, thanks to the USAID Promote: Women in Government whose aim is to train women for government jobs that will eventually position them in decision-making roles.

Mercy Edward was pregnant when fighting erupted near the home she and her husband Abraham Charles Zinone shared in Western Equatoria, South Sudan, in May 2015. The civil war that began in the capital, Juba, in December 2013 had now spread west.

Garambé was once one of the rural towns hardest hit with malaria in Guinea. Everyone was expected to take a turn with the disease when the rainy season started. People were resigned to having malaria, thinking that it was something they just had to accept. The nearest health center was several kilometers away, and the only antimalarial medicine available there was chloroquine.

Pune energije i inspirisana trogodišnjim studijama u oblasti dizajna enterijera na Institutu za dizajn u Fiorentini, Italija, Arijana Canhasi se vratila na Kosovo – sa diplomom u ruci – da radi za malo drvnoprerađivačko preduzeće svoje porodice. Ne baš dizajn enterijera, ali dosta blizu, pomislila je.

Rajabmo Nazarova is one of many female farmers in the Khatlon province of southern Tajikistan who face difficulties feeding her large family. Although agriculture is the main industry in the region, undernutrition remains very high in Khatlon. In particular, children under 5 years old and women of reproductive age are most vulnerable to undernourishment. One in three children are stunted.

Energized and inspired by her three years studying interior design at the Florence Design Institute in Italy, Ariana Canhasi returned to Kosovo—degree in hand—planning to work for her family’s small wood processing company. Not exactly interior design, but close enough, she thought.

Prill 2017— Viteve të fundit, disa qeveri lokale në Kosovë kanë përmirësuar shërbimet për qytetarët e tyre si pjesë e përpjekjeve për arritje të një qeverisjeje komunale më efikase. Megjithatë, përkundër përmirësimit të shërbimeve të gjendjes civile, komunat e Vushtrrisë, Pejës dhe Shtërpcës ballafaqoheshin me vështirësi si pasojë e rritjes së kërkesave për çertifikata të gjendjes civile, si ato të lindjes, gjendjes martesore dhe vendbanimit. 

Ariana Canhasi, e entuziasmuar dhe e frymëzuar nga studimet e saj tre vjeçare në Dizajn të brendshëm në Institutin e Dizajnit në Florencë të Italisë, u kthye në Kosovë, me diplomë në dorë, me synimin që të punojë për kompaninë e vogël të familjes  së saj për përpunimin e drurit. Nuk është saktësisht dizajn i brendshëm, por aty diku, mendoi ajo.

Pages

Last updated: January 17, 2018