Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Школа предпринимателей в сфере высоких технологий впечатляет результатами в Беларуси – и не только. Недавно один из выпускников школы TechMinsk продал свое приложение компании Фейсбук, стартапы других выпускников продолжают развиваться.

For one week each month, Clementina Peter Loku, a 56-year-old widow and resident of South Sudan’s capital city of Juba, walks daily to a local training center to take classes on practical life skills—including nutrition, hygiene promotion, home gardening, entrepreneurship and income generation strategies. In exchange, she receives a monthly cash transfer of approximately $45 that allows her to feed her family.

You might not see how energy efficiency has an effect on you, your life or business, but you will feel it. You will feel it because saving energy is one of the few things that can save you money, improve the economy, protect the environment, strengthen energy security, and enhance the overall quality of life.

Stvaranje poslovnih mogućnosti za kosovska preduzeća je presudno za razvoj privatnog sektora na Kosovu. Jedan od glavnih izazova sa kojim se neprekidno suočavaju kosovska mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) su ograničene mogućnosti za finansiranje.

Krijimi i mundësive afariste për ndërmarrjet kosovare është thelbësor për zhvillimin e sektorit privat në Kosovë. Njëra nga sfidat kryesore me të cilat ballafaqohen në vazhdimësi ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM-të) janë mundësitë e kufizuara për sigurimin e financimit.

July 2017—Electricity supply: Few really think about it much until their lights (or their television) go dark. But having a choice in who supplies electricity has won fans in the private sector in Bosnia and Herzegovina (BiH) who are racking up cost savings that could turn into investment and much-needed jobs.

Fusha është një nga 185 kosovarët që fituan bursë për studime të magjistraturës në Shtetet e Bashkuara nga Programi për Lidership Transformues - Bursat dhe Partneritetet në kuadër të USAID-it. Koha e saj në Universitetin Shtetëror të Kolorados duke ndjekur studimet në programin MBA për Ndërmarrje Globale Sociale dhe të Qëndrueshme ndihmoi që ajo të transformohet, si personalisht ashtu dhe profesionalisht.

Fuša je jedna od 185 Kosovaca koji su dobili stipendiju za diplomske akademske studije u Sjedinjenim Američkim Državama pod USAID-ovim Programom transformacionog liderstva—stipendija i partnerstava. Vreme koje je provela studirajući na Državnom univerzitetu u Koloradu, na globalnom MBA programu iz oblasti društvenog i održivog preduzeća, pomoglo je da je transformiše, kako lično tako i profesionalno.

Fusha is one of 185 Kosovars to win a scholarship for Master’s Degree study in the United States under USAID’s Transformational Leadership Program—Scholarships and Partnerships. Her time at Colorado State University studying in its Global Social and Sustainable Enterprise MBA program helped to transform her, both personally and professionally.

Pages

Last updated: July 21, 2017