Selo na Kosovu dobilo čistu vodu zahvaljujući renoviranju

Deca ponovo mogu bezebedno da se igraju na otvorenom
Dalibor Radosavljević sa sinovima ponosno pokazuje renoviran kanal za odvod atmosferske vode koji prolazi pored njegove kuće
USAID
Deca ponovo mogu bezebedno da se igraju na otvorenom
"Najveća pretnja dolazila je od poplavnih voda koje su se mešale sa vodom iz napuklih kanalizacionih cevi.”

Pristup čistoj vodi je jedna od osnovnih ljudskih potreba. Bez odgovorajućeg sistema za odvod vode, poplavne i otpadne vode mogu da izazovu haos kako u velikim, tako i u malim zajednicama, uzrokujući pojavu bolesti i propadanje imovine.  Oštećen kanal za odvod atmosferskih voda imao je razarajuće posledice po zdravlje i život zajednice jednog malog sela na severu Kosova.

Oko 330 stanovnika sela Doljane opština Zvečan godinama su se suočavali sa ovakvim izazovima. Kanal za odvod vode dužine 690 metara koji prolazi kroz ovo selo bio je gotovo potpuno uništen, pa je voda plavila i uništavala ne samo dragocenu infrastrukturu, poput asfaltiranih puteva, kuća i kanalizacionih odvoda, već i okolno obradivo zemljište, umanjujući ekonomski potencijal sela. Pored toga, poplavna voda i voda iz kanalizacije mešale su se sa pijaćom vodom iz seoskih bunara, čineći je nebezbednom za upotrebu.

Uz pomoć Programa za aktivno učešće zajednica Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i donacije u vrednosti od 79,630 američkih dolara, u julu 2013. godine zajednica je konačno mogla da počne sa neophodnim radovima na obnovi ne samo kanala za odvod atmosferske vode, već i na kanalizacionim cevima koje prolaze pored samog kanala.

“Naša deca ranije nisu mogla da se igraju napolju jer je stari kanal bio pun đubreta i prljavštine. Ali, najveća pretnja dolazila je od poplavnih voda koje su se mešale sa vodom iz napuklih kanalizacionih cevi. Kanalizacija je stara i mogao je lako da je ošteti otpad koji nanese poplava,” kazao je Dalibor Radosavljević, jedan od mnogih stanovnika ovog sela koji je dobrovoljno učestvovao u projektu obnove kanala. “Naša deca sada mogu ponovo bezbedno da se igraju. Pored toga, celo sela izgleda lepše i čistije i neće biti poplava u budućnosti, tako smo svi veoma srećni.”

Program za aktivno učešće zajednica Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) počeo je u julu 2010. godine, a završava se u julu 2014. Program podržava razvoj zajednica, rehabilitaciju infrastrukture u 40 naselja na Kosovu, gradi jake organizacije civilnog društva i unapređuje ekonomske mogućnosti i zapošljavanje. 

Last updated: March 24, 2015

Share This Page