Proslava međunarodnog dana maternjeg jezika

Proslava međunarodnog dana maternjeg jezika
Učenik objašnjava Morin Šoket, direktorici USAID-a Misija na Kosovo koncept svetkog sanjarenja (Global Sleepover).
Program USAID-a za osnovno obrazovanje

For Immediate Release

Monday, February 24, 2014
Xheraldina Cernobregu

U petak, Maureen A. Shauket, direktor misije USAID/Kosovo posetila  aktivitetet   povodom proslave  međunarodnog dana maternjeg jezika u  “Zelenoj školi” u Prištini. USAID-ov program  za Osnovno obrazovanje’ pozvao je nastavnike i učenike iz različitih zajednica  na Kosovu  da  zajedno,  na njihovim maternjim jezicima,  kreiraju elektronsku knjigu/e-book.  Događaj  se odigrao u  “učinonici za 21-vi vek,”  koja je nastala  uz pomoć  USAID-a.

Priče koje  su učenici  pisali  su zasnovane  na seriji priča “The Global Sleepover/ Svetski sanjari  ‘’www.globalsleepover.com  koje su namenjene  mlađoj deci. Te  priče prate  likove  sanjara dok putuju svetom i istražuju različita  mesta i kulture. Prisutan je nedostatak priča za mlađe čitaoce na Kosovu, pa tokom ovog dana, đaci nižih razreda srednjih škola, iz  različitih zajednica,  pišu, za mlađe  đake, priče  na svom maternjem jeziku  o  sanjarenjima  u njihovoj  zajednici.  Koriste likove  iz “Svetskih sanjara/The Global Sleepover” i  upozanju ih sa  njihovim jezikom i kulturom.  Na kraju se priče,uz ilutracije ili slike, dodaju u elektronsku kjnigu na više jezika, koja se  prenosi/otprema  na  www.libroteka.org, website koji je napravio  USAID-ov ‘’program za osnovno obrazovanje’’  a  koji mladim piscima pruža mogućnosti da  svoje  radove objavljuju  van svojih škola ,  za širu publiku.

Namera ove  manifestacije je da  se  podstakne  komunikacija među kulturama, unapredi pismenost na različitim jezicima i poboljša đačka veština pisanja kreativnost,  inovativnost, timski rad , informacione tehnologije i  istraživanje.

Međunarodni  dan maternjeg jezika (MDMJ/IMLD) se  od februara 2000-te godine obeležava  svake godine u cilju  promovisanja bogatstva glasova širom sveta. Prvi put ga je promovisao  UNESCO.  Ujedinjene  Nacije su prepoznale značajnu ulogu jezičkih različitosti, proglašavajući 2008.godinu  Godinom međunarodnih jezika.  Zemlje  koje  proslavljaju  dan, danas  utvrđuju temu za svaku godinu i podstiču građane  da  se  uključuju.

Međunarodni dan maternjeg jezika  nas podseća  na vrednosti  sopstvenog jezika i kulture. On takođe podstiče obeležavanje raznovrsnog nasleđa ljudi  u istoj zemlji. Pomaže inspirisanje  razumevanja, uključenosti, tolerancije i dijaloga među ljudima.

 

Last updated: April 26, 2016

Share This Page