USAID u Štrpcu promoviše nove mogućnosti za poljoprivredu

USAID u Štrpcu promoviše nove mogućnosti  za poljoprivredu
Direktorka USAID-a Misije na Kosovu srela je poljoprivrednice
USAID Nazmije Bajrami

For Immediate Release

Friday, February 21, 2014
Xheraldina Cernobregu

Jučer, održana donatorska konferencija u opštini  Štrpce  skrenula je  pažnju na  jedinstvenu mogućnost  za proširenje poljoprivredne proizvodnje u regionu  kako  bi se   uključilo ‘jagodičasto voće’  poput malina,  jagoda i borovnica. USAID je,   preko svog  programa  Nove mogućnosti  za  poljoprivredu(NOA), pomogla  poljoprivrednicima  koji gaje  jagodičasto voće u regionu Štrpca i do danas  se  vidi  veliki pomak.

USAID  je  za osam poljoprivrednika,  osim pružanja  tehničke pomoći i napredne obuke,  obezbedila  i grantove  za sadni materijal i rešetkasti sistem,  omogućujući im da  prošire  svoje poslovanje, do uključivanja  prodaje svežih proizvoda. Uz podršku USAID-a ,  lokalni dobitnik granta Muhamet Duka  ostvario je  međunarodno priznat  sertifikat  GlobalG.A.P. za svoj rod  maline u 2013 –oj godini.

Direktor  misije USAID/Kosovo Maureen A. Shauket i šef misije Caritas Švajcarska Kreshnik R. Basha  pridružili su se gradonačelniku Štrpca, Bratislavu Nikoliću u uvodnom govoru  na konferenciji, pre  nego što je  opština  predstavila  svoju trogodišnju strategiju za razvoj poljoprivrede.

“Čestitam gradonačelniku Nikoliću na  praćenju napretka ovih poljoprivrednika i na tome što nas  je danas okupio da napravimo plan za budućnost ove perspektivne industrije, ‘’  rekla je  direktor misije USAID-a  okupljenim  vladinim  zvaničnicima,donatorima i  drugim akterima iz poljoprivrednog sektora. Konferencija je imala za cilj da  poveže  više  malih  uzgajivača  u Štrpcu kakav je  Duka  sa  zainteresovanim investitorima,  kako  bi  se  postigli zajednički ciljevi  u korist  poljoprivrednika i  ekonomije regiona u celini, kroz povećane mogućnosti za zapošljavanje i proizvodnju.

Nakon konferencije,  direktor misije  USAID-a  posetila  je  grupu poljoprivrednica  u regionu  koje,  uz  pomoć  Žene - ženama [Women for Women International - WfWI) rade  na  osnivanju  zadruge.  Preko NOA, USAID  će  odabranim  poljoprivrednicama  u regionu  dati 1,000  mladica  maline kao  znak podrške  novonastaloj  zadruzi i pomoći podsticanju  proizvodnje.

USAID-ov program Nove  mogućnosti za poljoprivredu (NOA) je četvorogodišnji program  koji koristi  tržišni pristup kako bi se izgradio  održiv, sa  dodatom vrednošću,  poljoprivedni izvoz u cilju pomoći u stvaranju radnih mesta i povećanja kosovskog izvoza. Za 15 godina, USAID je sklopila partnerstvo sa narodom Kosova u promovisanju  pozitivnih promena.

 

Last updated: April 26, 2016

Share This Page