USAID, u saradnji sa Ministarstvom pravde, finansirao obnovu Prekršajnog suda u Novom Sadu

USAID, u saradnji sa Ministarstvom pravde, finansirao obnovu Prekršajnog suda u Novom Sadu
Ministar Selakovic i direktorka misije USAID-a u obilazku arhive Prekršajnog suda u Novom Sadu
USAID Srbija

For Immediate Release

Wednesday, February 19, 2014

NOVI SAD Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković i direktorka USAID-a Suzan Fric obišli su obnovljene prostorije Prekršajnog suda u Novom Sadu.  Ovaj sud, drugi po veličini u zemlji, renoviran je uz pomoć sredstava USAID-a. Dragomir Milojević, predsednik Visokog saveta sudstva iVrhovnog kasacionog suda i Zoran Pašalić, predsednik Prekršajnog apelacionog suda takođe su prisustvovali zvaničnom obilasku.

Obnova prostorija u sudu obuhvatila je izgradnju prostora za arhivu, objedinjenog info pulta i pisarnice kao i prostora namenjenog za smeštaj rokovnika i ročišnika čime je obogućena efikasnija raspodela predmeta. Prethodno, USAID je takođe obezbedio sudu pomoć u IT opremi, kompjuterima kao I server koji umrežava sud.

"Pravosuđe Srbije je na čelu jedne od najvažnijih poglavlja pristupnih pregovora zemlje sa Evropskom unijom. Ovaj važan i istorijski korak može da se vidi ne samo kao obnovljeni naglask na reformi pravosuđa, već i što je još važnije kao ključno sredstvo za jačanje pravnih temelja ekonomskih promena koje će doneti povećane blagostanja i prosperiteta za srpski narod “, izjavila je  direktorka Misije USAID -a Suzan Fric.

Ovaj projekat renoviranja je deo napora USAID-a da se poboljša efikasnost u prekršajnom sudskom sistemu u Srbiji unapređenjem procedura, rešavanjem prostornih i organizacionih pitanja, i omogućavanjem veće transparentnosti i lakšeg pristupa pravdi za građane. Ovi napori idu ruku pod ruku sa aktivnostima Ministarstva pravde i državne uprave na sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa.

Ministar Selaković  je ovom prilikom rekao “Zakon o prekršajima koji počinje da se primenjuje od 1. marta ove godine jeste Zakon koji će  sprečiti svakodnevnu korupciju sa kojom se susreću građani i tako sprečiti njen upliv u kompletan sistem. Zbog toga nam je važno da drugi po veličini prekrsajni sud u državi ima dobre uslove za rad a građani bolji pristup informacijama koje ih interesuju. Renoviranje prostorija zahvaljujući podršci USAID –a Prekršajni sud u Novom Sadu imaće mnogo bolju organizaciju rada.”

Last updated: October 18, 2017

Share This Page