Mladi Preduzetnici Sklapaju Nove Poslove na Sajmu

Mladi Preduzetnici Sklapaju Nove Poslove na Sajmu
USAID grantee Mergim Cahani, the owner of "Phronesis" – local web Korisnik USAID-ovog granta Mergim Cahani, vlasnik "Phronesis" – lokalnog internetskog pretraživača, uči svoje radnike kako da demonstriraju usluge ove kompanije posetiocima Sajma.
USAID Young Entrepreneurs Program
Stvaranje novih kontakata pomaže rast novonastalih preduzeća
“Najvažnija stvar je da nam USAID daje priliku da sretnemo jedni druge”

Više od 70 najperspektivnijih novostasavajućih Kosovskih preduzetnika, okupilo se u prvom svojevrsnom sajmu održanom od 16-18 maja 2013-te godine. Sajam Mladih Preduzetnika pružio je jedinstvenu priliku ovim preduzećima, većina kojih su novonastala, da izlože svoje proizvode i usluge pred klientima, ulagačima i medijima.

Sajam je sponzorisan od strane USAID-a, u partnerstvu sa Kosovskim Ministarstvom Trgovine i Industrije.

“Najvažnija stvar je da nam USAID daje priliku da sretnemo jedni druge,” kaže Kujtim Krasnići, 27, vlasnik “Vitorja Decor,” proizvođača zidnih nalepnica i postera. “Biznis se ne svodi samo na služenje mušterijama, već podrazumeva i razvijanje odnosa saradnje.” Za vreme trajanja Sajma, Krasnići se sreo sa vlasnikom lokalne štamparijske kompanije, koji je pristao da na sebe preuzme nešto podugovorenog posla.

Drugi uspešni primer koji pokazuje kako je stvaranje novih kontakata teklo za vreme Sajma došao je od Flamura Grudija, 30, vlasnika “Muli Shoes.” Dok se pripremao za izložbu, Grudi je uvideo di bi njegovom štandu dobrodošlo par zastavica sa simbolom. Zvaničnik programa predstavio ga je Ardianu Kurhasaniju, 34, vlasniku kompanije“Arti Graf.” Nekoliko časova kasnije, i taman na vreme za otvaranje, Grudi je dobio svoje zastavice, a Kurhasanijev biznis grafičkog dizajna novog klijenta.

Nešto dalje, u sklopu istog Sajma, Valon Sopiani, 30, nije samo tragao za novim gledaocima za svoj novonastali televizijski kanal Click Channel. Upravitelj ove televizijske stanice je takođe vredno radio u privlačenju potencijalnih klienata zainteresovanoih za emitovanje svojih reklama kao i nove radne snage. Admir Vula, 36, se trudio da zainteresuje nekolicinu komercijalnih internetskih sajtova za maloprodajno izlaganje na Sajmu njegovih uljanih slika koje predstavljaju scene iz Kosovske istorije. Liridona Muhaxhiri, 26, poslala je tekst poruku svakom pojedinačnom izlagaču na Sajmu, u cilju privlačenja posla za svoju kompaniju marketinga.

Otprilike 70% populacije Kosova je životne dobi ispod 35 godina, i USAID je, shodno tome, usredsredio svoje aktivnosti u pravcu pružanja poslovnih mogućnosti za ovaj veliki broj Kosovara. Sajam Mladih Preduzetnika sponzorisan je od strane USAID-a kroz Program Mladih Preduzetnika, u partnerstvu sa Kosovskim Ministarstvom Trgovine i Industrije.

USAID-ov Program Mladih Preduzetnika, trogodišnji program koji je počeo u septembru 2010 i trajao do septembra 2013, je dizajniran da pomogne nove i stasavajuće preduzetnike na Kosovu, starosne dobi od 18 – 35 godina. USAID je svestan toga da je mladim preduzetnicima potrebno više od pukog treninga – potreban im je kapital i pravovremena podrška tokom kritičnog početnog perioda po osnivanju biznisa. U cilju postizanja toga, program pruža odgovarajuće “start-up” grantove i opcije otplaćivanja u ratama, uz praktični trening u biznisu i trajne usluge osposobljavanja za novonastala preduzeća.

Last updated: March 15, 2017

Share This Page