Jačanje sudova i pristupa pravdi na Kosovu

USAID nastavlja sa jačanjem sudova i pristupa pravdi na Kosovu
Direktorka USAID-a Maureen A. Shauket (sredini) zajedno sa predstavnicima pravosuda tokom ceremonije
Nazmije Bajrami, USAID

For Immediate Release

Friday, January 10, 2014
Xheraldina Cernobregu

9 januara, održana je svečanost otvaranja renovirane zgrade ogranka suda u Vitini/Viti. Renoviranje suda podržao je USAID u saradnji sa Norveškim Ministarstvom Spoljnih Poslova i Sudskim Savetom Kosova (SSK). Svečanost su upriličili Direktorka Misije USAID-a A. Shauket,predstavnik SSK Agim Maliqi,i predsednik Osnovnog Suda u Gnjilanu/Gjilan Zyhdi Haziri.

Nadogradnje suda su u skladu sa promenama koje su napravljene u 22 prethodnim sudskim zgradama pod USAID-ovoj inicijativi za. Nove arhitektonske karakteristike zgrade suda su dizajnirani da promovišu transparentnost i efikasnost - dve ključne standarde modela sudske administracije.Zgrada suda sadrži referentske službe suda usredsređene na usluge korisnicima, renovirane sudnice i unapređeni prostor za prijem javnosti, gde su na raspolaganju znakovi i podaci o zakazanim terminima.

„Ogranak suda Vitina/Viti je u potpunosti transformisana.“ – rekao je Zyhdi Haziri, predsednik Osnovnog Suda u Gnjilanu/Gjilan.„Njegova fizička nadogradnja odražavaju napredne međunarodne standarde otvorenog i pristupačnog rada suda, što zajedno sa transparentnim i efikasnim uslugama sudskih službenika povećava poverenje javnosti u pravosuđe Kosova.“

Četvorogodišnji USAID-ov Program Efektivne Vladavine Prava, implementiran od strane  Checchi and Company Consulting, Inc.lansiran je u martu 2011 godine da pomogne izgradnju efikasnijeg i nezavisnog provosudnog sistema na Kosovu.On  zamenjuje Program Podrške Pravosuđu ( JSP ) koja je bila odgovorna za deset prethodnih sudskih renoviranja .USAID je obezbedio ekonomsku i humanitarnu pomoć širom sveta za više od 50 godina .

 

Last updated: April 26, 2016

Share This Page