Rasadnici bujaju na Kosovu

Pleurat Buçaj počeo da vodi  svoj rasadnik sa ciljem da izvozi po regionu
Pleurat Buçaj počeo da vodi svoj rasadnik sa ciljem da izvozi po regionu
USAID Young Entrepreneurs Program
Posao cveta šest meseci nakon početka
“Pomoć USAID-a je, zaista došla u pravo vreme. Prodaja je vise nego prevazišla moje planove.”

Radeći marljivo unutar  zagrejanih plastenika podignutih uz pomoć USAID-a, Pleurat Buçaj žuri  da  zadovolji porudžbine koje dolaze  sa svih strana. Tu su petunije  za izvoz u Italiju i ciklame za  Srbiju. A za kosovsko tržište  Buçaj sprema na hiljade  geranijuma koji  se  uzgajaju iz reznica,  za prodaju  preko domaćih supermarketa i štandova sa cvećem.

Uvozni fikusi, palme i  druge ukrasne biljke čine drugu  trećinu  njegovog preduzeća  u povoju. Bucaj, star 31 godinu, naučio  je   rad u trgovini  u rasadniku, zajedno sa svojim stricem. U septembru 2012 godine, on je iskoristio  svoje iskustvo, radnu etiku i strast kako  bi osnovao svoj sopstveni rasadnik, Lulishtja Labi. Nazvan po  omiljenom  necaku, rasadnik  se nalazi  duž prometnog puta,malo van Prištine.

USAID, preko  svog programa za mlade preduzetnike koji je trajao od septembra 2010 do septembra 2013 godine pomogao je Buçaj-u da izradi poslovni plan koji je  vodio  ka uspešno početku njegovog rasadnika. Program je takođe  doprineo sa 6,800$ (5,000 evra) prema  55,000 $ (40,000 evra) troškova za podizanje duplog plastenika i instaliranje  grejanja,  osvetljenja  i druge infrastrukture.

“Pomoć USAID-a je zaista došla u pravo vreme,”  kaže Buçaj. “Prodaja je više nego prevazišla  moje planove.”

Zapravo je rasadnik već  profitabilan; sa 12 stalno zaposlenih  radnika Buçaj ne  samo što prodaje – on stvara i radna mesta. Tokom leta Buçaj zapošljava još 40 honorarnih radnika kako bi zadovoljio potražnju. Istovremeno,  Buçaj je uvećao  zemljište  kako  bi proširio  svoje  poslovanje. Planira  da  doda još četiri  plastenika i  da  drugi  plastenik  u kojem  sada uzgaja spanać i ostalo povrće, pretvori u plastenik  za proizvodnju cveća. 

“Danas, tržište samo raste ,’’kaže  Buçaj. ‘’Pre  samo pet godina, Kosovo nije imalo mnogo  rasadnika.’’

Bucaj, danas, zahvaljujući  pomoći USAID-a  prilagođenoj da pomogne mladim preduzetnicima da ojačaju  svoje sposobnosti i poboljšaju  svoje rezultate  poslovanja, izvozi i u susedne zemlje.

Last updated: January 23, 2017

Share This Page