Školska tabla inspiriše nastavnika da na Kosovu proizvodi krede

Grant support allows chalk manufacturer to build his business
Spejtim Taći i, nastavnik engleskog, pokreće svoj drugi posao kao jedini kosovski proizvođač kreda.
USAID Young Entrepreneurs Program
Program USAID-a za mlade preduzetnike
"Ideja mi je dosla dok sam predavao. Kad god bih uzeo kredu u ruke... Pomislio, zbog čega ljudi ovde ne mogu da proizvedu nešto što je tako lako napraviti?”

Nastavnik engleskog jezika u srednjoj školi, Špejtim Taći sanjari —ali  obično  uz dovoljno sunčeve svetlosti. Tako je od kada je Thaqi, star  32 godine, pokrenuo svoj drugi posao, posao  jedinog kosovskog  proizvođača
kreda  za školske tabe.

Nedavnog  sunčanog  prolećnog  dana zatičemo Taći-ja koji  se vraća kući  sa nastave i stoji u svom dvorištu diveći  se hiljadama savršeno belih komada krede položenim da se suše u koritima.  U pakovanju od 100 komada, Thaqi  prodaje neporozne krede na veliko  1.40$ (1 Euro) po kutiji, knjižarama i distributerima koji snabdevaju škole širom Kosova .

“Ideja mi je dosla dok sam predavao,” kaže Taći objašnjavajući postajanje  svoje kompanije Rizoni. “Kad god bih uzeo  kredu u ruke video  sam etiketu na kutiji ispisanu na nekom  drugom jeziku. I onda sam pomislio, ‘Zbog čega ljudi ovde ne mogu  da proizvedu nešto što je tako lako napraviti?”

Taći  je osnovao Rizoni  2012 godine zahvlajujući, većim delom, USAID-u.

Agencija je, preko svog programa  ‘’Mladi preduzetnici’’, učestvovala sa odgovarajućim grantom od približno 5,500$ [4,000 evra] za kupovinu godišnjih  količina kalcijum karbonata i kalcijum sulfata  koje  Thaqi kombinuje  kako bi napravio  svoje neporozne krede. Svetska banka  se, preko svog  fonda za razvoj zajednice, pridružila USAID-u u cilju da  odgovori  na grant  neophodnom opremom za proizvodnju kreda.

“Nije  toliko  komplikovana ali pravi  mnogo kreda,” rekao je Taći  za mašinu koja  poseduje šest  kalupa  za saće koji su u stanju  da dnevno izbace 30,000 komada.  Još od avgusta  2013 godine, 60  korita za sušenje, svako  napunjeno  kredom, rutinski  puni  Thaqi-jevo dvorište.

Za sada,  Taći  kaže da i dalje zarađuje više  od nastave.  Međutim, nedavno  je iz kancelarije distributera  za snabdevanje koja se nalazi u  Prištini i ima prodavnice na Kosovu,u Albaniji i u Crnoj Gori  primio  porudžbinu  od 10,000-kutija. 

USAID-ov program  za mlade preduzetnike koji je trajao od  sepembra  2010 do septembra 2013 godine bio je osmišljen  da mladim preduzetnicima pomogne u jačanju njihovih preduzetničkih sposobnosti i obezbeđivanjem  male  finansijske  pomoći.

 

Last updated: June 22, 2017

Share This Page