Ambasadorka SAD inaugurirala renoviranu zgradu suda u Glogovcu

Ambasadorka SAD inaugurirala renoviranu zgradu suda u Glogovcu
Ambasadorka SAD (sredini) zajedno sa predstavnicima kosovskog pravosuđa secu vrpcu
Ambasada SAD u Prištini

For Immediate Release

Thursday, December 19, 2013
Xheraldina Cernobregu

Danas, amasadorka SAD na Kosovu, gđa. Trejsi En Dzejkobson  zajedno sa predstavnicima kosovskog pravosuđa,  inaugurisala renoviranu zgradu suda u Glogovcu, ogranka Osnovnog suda u Prištini, 21 zgrada suda po redu koji  renoviran zajedno od strane Vlade Kosova, SAD i Norveške.

Ceremonija inauguracije zgrade suda u Glogovcu je započeta svečanim rezanjem vrpce a zatim nastavljena sa panel diskusijom o ulozi sudova u obezbeđivanju slobodnih i demokratskih  izbora. Obraćajući se audijenciji sastavljenoj od predstavnika iz sektora pravosuđa, civilnog društva i predstavnika medija, ambasadorka Jacobson je istakla da jako pravosuđe jača demokratske vrednosti.

„Demokratska društva rastu i razvijaju se naslonjena na vladavinu prava i sudovi su tvorevina onih koji zahtevaju da služe interesima svih građana. Vrednost jednog suda se meri po sposobnostima da služi ekskluzivno interesima vlade, ali iz poverenje koje ljudi imaju da su odluke tog suda nepristrasne i pravedne“-  izjavila je ambasadorka Jacobson. 

Zgrada  renoviranog suda u Glogovcu je renovirana na isti način  kao i ostale renovirane zgrade sudova  modela širom Kosova, što uveliko omogućava pružnje otvorenih efikasnih i pristupačnih  usluga i pristupa  za sve građane.Zgrada suda u Glogovcu je renovirana preko Programa USAID-a za efikasnu vladavinu prava (EROL). 

 

Last updated: April 26, 2016

Share This Page