USAID posvećen podrške razvoju Kosova

USAID posvećen podrške razvoju Kosova
Sa leve strane: Američka ambasadorka na Kosovu, Trejsi En Džejkobson, Predsednica Atifete Jahjaga i direktorka USAID misije na Kosovu Morin Soket potpisale su danas bilateralni sporazum o dodeli sredstava za razvojne ciljeve.o
Ambasada SAD u Pristini

For Immediate Release

Wednesday, December 18, 2013
Xheraldina Cernobregu

Američka ambasadorka na Kosovu, Trejsi En Džejkobson, direktorka misije USAID na Kosovu, Morin A. Šoket i predsednica Republike Kosovo, Atifete Jahjaga potpisale su danas bilateralni sporazum između dve vlade o dodeli sredstava za razvojne ciljeve.

U ovom dokumentu istaknuta je posvećenost vlade SAD da obezbedi 37.432.028 dolara sredstava za podršku širokom spektru aktivnosti američke Agencije za međunarodni razvoj (USAID) na Kosovu. Ova sredstva će se koristiti za aktivnosti na polju vladavine prava i upravljanja, aktivnosti na povećanju investicija i stope zaposlenosti u privatnom sektoru, kao i programe za povećanje ljudskog kapitala na Kosovu.

"Vlada SAD ostaje posvećena pružanju podrške naporima Kosova da ojača svoju demokratiju kroz investicije koje promovišu vladavinu prava i jačanje aktivnosti na privlačenju investicija", rekla je ambasadorka Džejkobson. "Ponosni smo što je USAID ostvario partnerski odnos sa vladom Kosova, privatnim sektorom i civilnim društvom u cilju omogućavanja obuke i sredstava koja mogu da pomognu u oslobađanju punog potencijala Kosova".
 

Američka Agencija za međunarodni razvoj (USAID) preko 50 godina pruža ekonomsku i humanitarnu pomoć širom sveta.

Last updated: April 26, 2016

Share This Page