USAID-i dhe Qyteti i Shkupit kanë themeluar Këshill Lokal Ekonomiko-Social

USAID-i dhe Qyteti i Shkupit kanë themeluar Këshill Lokal Ekonomiko-Social
USAID-i dhe Qyteti i Shkupit kanë themeluar Këshill Lokal Ekonomiko-Social

For Immediate Release

Wednesday, December 18, 2013
Biljana Velickovska
+389 70 367 547
Sot Projekti i USAID-it Rrjeti Rinor për Aftësim të të Rinjve për Punësim (JES) dhe Qyteti i Shkupit e kanë themeluar Këshillin Lokal Ekonomiko-social (KLES).
Rrjet JES i USAID-it e ka themelimin KLES-in në Strumicë, Shtip, Tetovë, Gostivar dhe Manastir. KLES-i përfshin punëdhënës, punëtorë, Agjencinë Shtetërore për Punësim, sektorin e arsimi dhe shoqërinë civile. Këshill e lehtëson dialogun publiko-privat, duke u fokusuar parimisht në punësimin e të rinjve dhe në trendet e tregut të punës. Çdo KLES e këshillon Këshillin e Komunës për këta çështje dhe ofron rekomandimet të hartuara në nivel lokal.
“Ne e dimë se këta janë qëllime ambicioze, por besojmë se janë të arritshme. Zvogëlimi shkallës së papunësisë në Maqedoni ka rëndësi jetike për qëllimin tonë më të gjerë, që është ndihma e Maqedonisë drejt zhvillimit ekonomik të saj”, tha mes tjerash Drejtori i misionit të USAID-it z. Xhejms Stejn.
Projekti Rrjeti JES i USAID-it do ta mbështesë Këshillin dhe do të punojë drejt ndërtimit të kapaciteteve të tij, në mënyrë që t’i ofrojë rekomandime të arsyeshme dhe kuptimplota Qytetit të Shkupit.
 
SHËNIME PËR REDAKTORËT:
 
Nga viti 1993 populli amerikan përmes USAID-it ka investuar mbi 500 milion dollarë në Maqedoni. USAID-i punon me qytetarët e Maqedonisë në drejtim të krijimit të vendeve të punës, fuqizimit të institucioneve dhe praktikave demokratike, avancim të arsimit të integruar dhe përgatitje të nxënësve për tregun e punës. Këta iniciativa e përmirësojnë cilësinë e jetës dhe e mbështesin tranzicionin e Maqedonisë drejt një demokracie të qëndrueshme dhe prosperuese. USAID-i ofron mbështetje ekonomik dhe humanitare në më shumë se 100 shtete. Për më shumë informacione, ju lusim ta viziton http://macedonia.usaid.gov dhe faqen e USAID-it në fejsbuk http://www.facebook.com/USAIDMacedonia
KOMUNIKATË PËR MEDIA
Projekti Rrjeti JES i USAID-it implementohet nga Qendra për Zhvillim të Arsimit (EDC),një organizatë globale jofitimprurëse, e cila është e përkushtuar për avancim të mësimit dhe promovim të shëndetësisë. Projekti bashkëpunon me agjencitë për punësim, shkollat profesionale dhe organizata joqeveritarë, të cilat në fokus të veprimtarisë së tyre i kanë të rinjtë. Projekti ofron udhëzim për karrierë, trajnim për zhvillim të shkathtësive për punësim dhe përvoja mësimore të bazuara në punë për nxënësit e vitit të katër dhe të fundit të shkollave të mesme, si dhe për të rinjtë e papunësuar. Të gjitha këta janë të hartuara, për t’iu ndihmuar të rinjve të futen në botën e shpërblimit dhe punës produktive.

Last updated: September 28, 2017

Share This Page