Inicijativa promovisanja kosovskih jagoda postaje godišnji događaj

Promocija jagoda je bila pun pogodak kod školske dece iz  svih delova Prištine, koja su posetila događaj.
Promocija jagoda je bila pun pogodak kod školske dece iz svih delova Prištine, koja su posetila događaj.
Nazmije Bajrami, USAID
“To je stvarno izuzetno – sada mogu svakome slobodno da kažem da moje jagode imaju sertifikat,” Halim Baftiu.

Promotivna manfifestacija koja skreće pažnju na bogatu berbu  kosovskih jagoda postala je godišnji događaj. Ovogodišnje otvaranje drugih po redu ‘’Dana  Promocije  Jagoda’’ privuklo je 3,000 ljudi u centar Prištine.

Četvorodnevni događaj se odvija u jeku sezone berbe svežih jagoda. Dvadesetorica poljoprivrednika koji su učestvovali prijavili su prodaju  2,300 kilograma svežih jagoda već prvog dana. Jedan od tih poljoprivrednika,  Halim Baftiu, predvideo je da će on sam prodati  700  kilograma  do  kraja manifestacije. Više od 11 tona  jagoda je prodato, u vrednosti od preko 2,000 Evra.

Širom Kosova,  USAID  radi  sa skoro  100  uzgajivača kako bi  aktivno promovisali  usvajanje  novih sorti jagoda i tehnologija uzgajanja, kao i  inovativnih načina rukovanja, pakovanja i marketinga ovog mekog voća. Napori  pomažu  tim proizvođačima da  prodaju  sve što mogu  da  uzgoje,  istovremeno podržavajući USAID-ove šire ciljeve podsticanja rasta, stvaranja radnih mesta i generisanja izvoz

USAID-ov Program Novih Mogućnosti za Poljopoprivredu takođe pomaže uzgajivačima da  dostignu međunarodne standarde, uključujući   i Global G.A.P.  Dobrovoljno sertifikovanje za dobre poljoprivredne prakse obuhvata bezbednost hrane, održivost, dobrobit radnika i  odgovorno korišćenje vode i drugih resursa. Baftiu je nedavno  postao prvi uzgajivač jagoda na Kosovu koji je stekao Global G.A.P. sertifikat.

“To je stvarno izuzetno – sada mogu svakome slobodno da kažem da moje  jagode imaju sertifikat,” kaže Baftiu.

USAID je organizovao Dane Promocije Jagoda, od 5-8 juna  2013 godine,    kako  bi  kosovske proizvođače jagoda  povezao sa potrošačima.  Prema zvaničnicima , promotivni događaj ne bi trebalo   samo da  proširi  tržište  za sveže  jagode i džemove, već i da inspiriše veći broj domaćih  poljoprivrednika   da  počnu  sa uzgojem jagoda, kupina, malina, i ostalog sitnog voća.  

Na  gazdinstvima i u rasadnicimana na Kosovu, USAID je uveo nove  sorte  jagoda, zajedno sa novim metodama gajenja voća.  Te intervencije  su povećale  količinu  roda  jagoda, potisnuvši  uvoz. One su takođe produžile sezonu rasta. Zahvaljujući USAID, jagode domaće proizvodnje su danas  dostupne po kosovskim pijacama preko cele godine izuzev zimskih meseci.

USAID se, preko svog Projekta Novih Mogućnosti za Poljoprivredu – četvorogodišnjeg programa koji je počeo u januaru 2011-te i koji će se odvijati do januara 2015-te, usredsređuje na stvaranje tržišnih veza, povećavanju i diversifikaciji poljoprivrednih proizvoda, poboljšanju kvaliteta i bezbednosti hrane, povećanju pristupačnosti priuštivim kreditima; pored toga, aktivnosti u sklopu programa podržavaju sektor kroz male grantove za poljoprivredenike, poljoprivredna preduzeća i asocijacije.    

Last updated: August 24, 2017

Share This Page