Bespovratnim sredstvima USAID podržava medijsko opismenjavanje u Srbiji

For Immediate Release

Friday, October 25, 2013
Harry Lipper, Šef odeljenja za odnose sa javnošću
+381655046308

Beograd, oktobar 2013. Medijska koalicija i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenuli su projekat vredan 248.000 dolara u trajanju od 15 meseci, namenjen jačanju i podršci demokratskog razvoja Srbije promovisanjem medijske pismenosti i nezavisnog, odgovornog novinarstva.

Kampanja za medijsku pismenost fokusiraće se pre svega na mlade i unapređenje njihovog kritičkog razumevanja medijskog sadržaja. Ona će takođe uključiti novinare i predavače koji koriste medije kao sredstvo i resurs. Kampanja ima za cilj da unapredi njihovo razumevanje uloge medija u svakodnevnom životu i da ih ohrabri da postanu proaktivniji kao potrošači i stvaraocimedijskog sadržaja.

„Medijska pismenost i kritičko razmišljanje o medijskom sadržaju ključni su s obzirom da su internet i društvene mreže vrlo prisutni u našem životu”, rekla je Suzan Fric, direktorka misije USAID-a u Srbiji. „U saradnji sa Medijskom koalicijom, USAID će podržati odgovorno, uravnoteženo novinarstvo i raditi na izgradnji odgovornog okruženja, od čega će korist imati demokratsko društvo i građani Srbije”.

Medijska koalicija predstavlja neformalno partnerstvo pet novinarskih i medijskih udruženja Srbije. Projekat će raditi na razvoju resursnog centra koji će biti dostupan preko interneta, a obuhvatiće i radionice, sastanke i javne diskusije namenjene mladima, predavačima i novinarima.

„Ova kampanja će raditi na jačanju zahteva potrošača za odgovornijim novinarstvom“, rekao je Vukašin Obradović, Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. „Ona će ohrabriti mlade ljude da formiraju nezavisne stavove o većini pitanja značajnih za njih i da stvaraju sopstveni medijski sadržaj umesto da budu njegovi pasivni primaoci".

Medijsku koaliciju čine Udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Local Press, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i Nezavisno udruženje novinara Srbije. Koalicija je osnovana radi zagovaranja usvajanja i primene Medijske strategije Srbije i podrške nezavisnim medijima u Srbiji.

USAID-ova veća podrška organizacijama u Srbiji kao što je Medijska koalicija deo je šireg napora USAID-a da promeni način na koji dodeljujepomoć. Direktna pomoć organizacijama ojačava njihov kapacitet  a ujedno efikasnije iskorišćava raspoloživa sredstva USAID-a.

Last updated: October 18, 2017

Share This Page