USAID menja način rada u Srbiji

For Immediate Release

Thursday, November 7, 2013
Harry Lipper, Šef odeljenja za odnose sa javnošću
+381655046308

Beograd – Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) počela je sa direktnim finansiranjem organizacija u Srbiji u cilju jačanja njihovih kapaciteta i efikasnijeg korišćenja USAID-ovih sredstava. 

Pet organizacija u Srbiji je nedavno dobilo bespovratna sredstva od USAID-a, čime je odato priznanje njihovim poboljšanim kapacitetima i čime je upravljanje projektima u potpunosti stavljeno u njihove ruke:

·         Sredstva u vrednosti od 248.800 dolara dodeljena su Građanskim inicijativama kako bi tokom 15 meseci radili na unapređenju mladih i smanjenju njihove marginalizacije u južnoj i jugozapadnoj Srbiji;

·         Sredstva u vrednosti od 260.000 dolara dodeljena su organizaciji Dostignuća mladih Srbije za podršku programima preduzetničkog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama tokom 24 meseca;

·         Sredstva u vrednosti od 248.800 dodeljena su  Medijskoj koaliciji za jačanje i podršku demokratizacije društva u Srbiji promovisanjem medijske pismenosti i nezavisnog i odgovornog novinarstva tokom 15 meseci;

·         Sredstva u vrednosti od 65.000 dodeljena su Regionalnoj razvojnoj agenciji Sandžaka za unapređenje kvaliteta, vrednosti i marketinškog potencijala mleka i mlečnih proizvoda sa Pešterske visoravni, tokom 9 meseci; i

·         Sredstva u vrednosti od 235.000 dodeljena su Fondaciji Trag za unapređenja pružanja socijalnih usluga starijima, deci, osobama sa invaliditetom i drugim ranjivim grupama tokom 18 meseci. 

„Direktno finansiranje organizacija civilnog društva i državnih institucija od strane USAID-a znak je snažnijih veza između Srbije i Sjedinjenih država kao i poboljšanih kapaciteta organizacija u Srbiji. Ovo drugo će biti veoma važno za Srbiju na njenom putu približavanja Evropskoj uniji“, rekao je američki ambasador Majkl Kirbi na prijemu u svojoj rezidenciji u četvrtak. "

U junu, USAID je potpisao svoj prvi sporazum o direktnom finansiranju sa Vladom Srbije, što je označilo početak dvogodišnjeg Projekta za razvoj privatnog sektora sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj koji će raditi na jačanju firmi iz privatnog sektora u 12 ekonomski ugroženih opština na jugu i jugozapadu Srbije.

„USAID ima zadovoljstvo da bliže sarađuje sa svojim partnerima iz Srbije koji su dokazali da imaju kapacitet da upravljaju sredstvima koja im je USAID dodelio direktno“, rekla je direktorka misije USAID-a u Srbiji Suzan Fric. „Što je važnije, mi ovim odgovornost za razvoj Srbije stavljamo direktno u ruke  građana Srbije, koji najbolje razumeju svoje potrebe“. USAID planira da dodeli još bespovratnih sredstava u narednom periodu.

 

DOBITNICI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Građanskim inicijativama dodeljenja su sredstva u iznosu od 248.800 dolara za projekat u trajanju od 15 meseci koji će raditi na unapređenju položaja mladih i smanjenju njihove marginalizacije u južnoj i jugozapadnoj Srbiji. Projekat Osnaženi mladi za pozitivne promene u južnoj Srbiji i Sandžaku radiće na izgradnji kapaciteta mladih, neformalnih grupa i organizacija civilnog društva. Program će se fokusirati na siromašne, društveno marginalizovane, nezaposlene mlade koji pripadaju različitim etničkim grupama, i raditi na unapređenju njihove zapošljivosti i sposobnosti da rade na zagovaranju promena u svojim sredinama. 

Organizaciji Dostignuća mladih u Srbiji dodeljena su sredstva u iznosu od 260.000 dolara za projekat u trajanju od 24 meseca koji će pružiti podršku programima preduzetničkog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Projekat Budućnost možete menjati organizovaće lokalne, regionalne i nacionalne sajmove i takmičenja, kao i obuke za profesore. Dostignuća mladih Srbije će takođe raditi na podizanju svesti javnosti o koristima od programa preduzetničkog obrazovanja.

Medijskoj koaliciji dodeljena su sredstva u iznosu od 248.800 dolara za projekat u trajanju od 15 meseci koji će raditi na promociji medijske pismenosti i nezavisnog i odgovornog novinarstva. Kampanja za medijsku pismenost fokusiraće se na mlade, radeći na unapređenju njihovog kritičkog razumevanja medijskog sadržaja. Kampanja će uključiti novinare i predavače koji medije koriste kao resurs, i ohrabriti ih da postanu proaktivni potrošači i stvaraoci medijskog sadržaja. Medijska koalicija predstavlja neformalno partnerstvo pet novinarskih i medijskih udruženja iz Srbije.

Regionalnoj razvojnoj agenciji Sandžaka (SEDA) dodeljena su sredstva u iznosu od 65.000 dolara za projekat u trajanju od devet meseci koji će raditi na unapređenju kvaliteta, cene i marketinga mleka i mlečnih proizvoda sa Pešterske visoravni. SEDA organizuje seminare za lokalne proizvođače mleka i mlečnih proizvoda i podržava njihovo učešće na poljoprivrednim sajmovima. Na ovom projektu, USAID sarađuje sa Češkom razvojnom agencijom (CzDA).

Fondaciji Trag dodeljenja  su sredstva u iznosu od 235.000 dolara za projekta u trajanju od 18 meseci koji će raditi na unapređenju socijalnih usluga i kvaliteta života starijih, osoba sa invaliditetom i dece, kao i drugih ranjivih grupa širom Srbije. Inicijativa za reformu socijalne zaštite pomoćiće organizacijama civilnog društva da sarađuju sa lokalnim vlastima na pružanju usluga socijalne zaštite u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti iz 2001. godine. Tim zakonom sistem socijalne zaštite u Srbiji je decentralizovan. Fondacija Trag će ispitati načine na koje organizacije civilnog društva mogu da sarađuju sa lokalnim vlastima na razvoju politika namenjenih ugroženima. Zatim će se fokusirati na 10 organizacija koje će u saradnji sa lokalnim samoupravama raditi na sprovođenju reformi i unapređenju usluga.

 

PARTNERSTVO IZMEĐU DVE VLADE

Projekat za razvoj privatnog sektora, koji su u junu pokrenuli USAID u Srbiji i Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR), radiće na jačanju privatnih preduzeća u 12 ekonomski ugroženih opština na jugu i jugozapadu Srbije. Cilj projekta je unapređenje kvaliteta života na jugu Srbije omogućujući preduzećima da stvaraju  nova radna mesta i privlaće investicije kroz osvajanje novih tržišta. USAID i NARR pružiće podršku malim i srednjim preduzećima na jugu i jugozapadu Srbije da osvajaju nova tržišta, unapređuju prakse svog upravljanja, jačaju proizvodna i trgovinska udruženja i izgrađuju veze sa Vladom Srbije. Obuke i bespovratna sredstva biće ponuđeni i firmama čiji su vlasnici žene i mladi.

 

Last updated: October 18, 2017

Share This Page