Vòng tài trợ canh tranh mới đem đến cơ hội thúc đẩy năng lực khoa học kỹ thuật của Việt Nam

For Immediate Release

Monday, October 21, 2013

HÀ NỘI, 10/9/2013 -- Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (NSF) vừa công bố đợt ba của Chương trình Quan hệ Đối tác nhằm Thúc đẩy Tham gia Nghiên cứu (PEER) để hỗ trợ và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ thuật.

“Chương trình PEER đem đến cơ hội đặc biệt giúp thúc đẩy hợp tác khoa học giữa Hoa Kỳ và các nước đang phát triển như Việt Nam nhằm giải quyết những thách thức chung toàn cầu”, Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết. “Chúng tôi thấy rằng thông qua các quan hệ đối tác như thế này, chúng ta có thể giải quyết những thách thức đó nhanh hơn và xây dựng được các mối quan hệ đối tác lâu dài sẽ còn tồn tại sau sau khi kết thúc các khoản tài trợ”.

Là một chương trình tài trợ nghiên cứu cạnh tranh, chương trình PEER Khoa học mời gọi các nhà khoa học tại một số quốc gia được lựa chọn, trong đó có Việt Nam, nộp hồ sơ xin tài trợ để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và nâng cao năng lực với sự hợp tác của các đối tác nghiên cứu là các nhà khoa học Hoa Kỳ do Quỹ NSF tài trợ nhằm giải quyết nhiều thách thức phát triển quan trọng, bao gồm an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, nước, đa dạng sinh học, giảm nhẹ thiên tai và năng lượng tái tạo, và một số lĩnh vực khác.

Mới đây, Việt Nam giành được 3 khoản tài trợ nghiên cứu PEER trong đợt hai của chương trình với 54 dự án nghiên cứu mới tại 32 nước được trao tài trợ với tổng số tiền tài trợ gần 7,5 triệu đô la. Quỹ NSF tài trợ 76 triệu đô la cho các đối tác nghiên cứu Hoa Kỳ là đối tác trong các dự án nghiên cứu này. Trong đợt tài trợ lần thứ nhất được công bố năm 2012, các nhà nghiên cứu Việt Nam cũng nhận được 2 khoản tài trợ nghiên cứu từ chương trình này.

Các nhà nghiên cứu của Việt Nam quan tâm tìm kiếm nguồn tài trợ cho các dự án nghiên cứu của mình có thể truy cập http://sites.nationalacademies.org/PGA/dsc/peerscience/index.htm để có thêm thông tin chi tiết về Chương trình PEER Khoa học. Chương trình này do Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (NAS) thực hiện. NAS sẽ quản lý quá trình đánh giá hồ sơ xin tài trợ cũng như thực hiện giải ngân và giám sát các khoản tài trợ được trao.

Hạn cuối cùng nộp đề xuất xin tài trợ trong đợt này là ngày 13/01/2014 (23h59 theo giờ chuẩn miền Đông Hoa Kỳ). Các câu hỏi liên quan đến chương trình tài trợ này cần gửi về địa chỉ peer@nas.edu để được giải đáp. Các nhà nghiên cứu của Việt Nam muốn tìm đối tác nghiên cứu tại Hoa Kỳ có thể truy cập cơ sở dữ liệu tìm kiếm tài trợ của Quỹ NSF tại địa chỉ http://www.nsf.gov/awardsearch/.

Last updated: September 07, 2017

Share This Page