Українські судді ухвалюють новий Кодекс суддівської етики

Судді та адвокати обговорювали аспекти проекту Кодексу суддівської етики під час семінарів.
Судді та адвокати обговорювали аспекти проекту Кодексу суддівської етики під час семінарів.
Проект USAID "Справедливе правосуддя"
"Суддя - це більше, ніж посада, це спосіб життя відповідно до правил спеціального кодексу честі.Ось чому було критично важливо розробити новий кодекс суддівської етики, який є узагальненим набором правил для кожного судді. " Ярослав Романюк, Перший заступник Голови Верховного Суду України і Голова Ради Суддів на час, коли Кодекс суддівської етики був затверджений.

Судді з усієї України долучилися до розробки нового Кодексу суддівської етики

Кодекс професійної етики судді був вперше ухвалений з’їздом суддів України понад десять років тому. Проте, з часом він ввійшов у конфлікт з нормативно-правовими документами, які стосуються судової гілки влади. Тож невдовзі, судова спільнота зрозуміла, що Кодекс, за яким вона жила, суперечить положенням Закону України «Про судоустрій і статус суддів», який був прийнятий у 2010 р., а також не зовсім враховує вимоги документів Ради Європи і Бангалорські принципи ООН про стандарти суддівської поведінки (2006 р.). Задля вирішення цих ключових питань у вересні 2010 р. з’їзд суддів України доручив Раді суддів України підготувати пропозиції змін та доповнень до Кодексу з тим, щоб створити сучасний та стабільний інструмент, що формулює правила й регулює професійну суддівську поведінку.

Задля підготовки тексту змін та доповнень до Кодексу професійної етики судді Рада суддів України утворила експертну групу з вироблення пропозицій до Кодексу, до складу якої увійшли судді, які представляли суди різних інстанцій та спеціалізацій. З огляду на складність питань, які слід було вирішувати, особливо тих, що стосувались впровадження вимог міжнародних документів, визнаних Україною, Рада суддів України звернулась за допомогою до USAID та його проекту—«Cправедливе правосуддя».

Експертна група та працівники проекту всебічно розглянули положення кодексу, покладаючись при цьому на знання та досвід юристів-практиків, а також знання міжнародних та українських експертів у царині суддівської етики, європейських стандартів та Бангалорських принципів. З метою забезпечення широкої участі тих, кого такі новели стосувались у першу чергу, тобто українських суддів, USAID підтримало започаткування інтернет-форуму, на якому судді змогли відверто обговорювати суть запропонованих змін до кодексу, що забезпечило об’єднання колективних зусиль, і почасти сприяло емоційному обговоренню. Протягом травня-жовтня 2012 р. було проведено сім регіональних круглих столів в Одесі, Львові, Івано-Франківську, Чернігові, Севастополі, Харкові та Донецьку. А підсумковий форум, міжнародна конференція «Суддівська етика: плекання громадської довіри та впевненості», відбувся у Києві у листопаді 2012 р. У кінцевому підсумку, пропозиції 220 суддів зі 142 судів (загалом в Україні 756 судів) лягли в основу опрацьованого проекту Кодексу.

Запропонованa редакція проекту оновленого Кодексу суддівської етики у грудні 2012 року була схвалена Радою суддів України для розгляду ХІ з’їздом суддів України. 21 лютого 2013 року 84 % делегатів ХІ з’їзду суддів проголосували за прийняття нового Кодексу суддівської етики.

У новому Кодексі більше уваги приділяється таким важливим питанням як заборона позапроцесуального спілкування судді зі сторонами у справі, декларування фінансових інтересів судді та членів його сім’ї, відвід судді, стосунки із ЗМІ й поведінка судді в неробочий час. Новий Кодекс відповідає міжнародним стандартам суддівської поведінки, забезпечує більшу підзвітність судді та є важливим кроком до підвищення довіри громадян до судової гілки влади в Україні.

USAID продовжуватиме підтримувати судову владу України, співпрацюючи з Радою суддів України та Національною школою суддів, завдання яких, наразі, полягає у тому, щоб забезпечити вивчення, розуміння та застосування Кодексу професійної етики суддів України.

Last updated: December 06, 2016

Share This Page