USAID gắn kết với nhiều tổ chức phát triển của Việt Nam để mở rộng quan hệ đối tác

Cán bộ của USAID gặp gỡ đại diện các tổ chức phát triển tại Hà Nội.
Cán bộ của USAID gặp gỡ đại diện các tổ chức phát triển tại Hà Nội.
Nguyễn Thạc Phương/USAID

For Immediate Release

Wednesday, July 24, 2013

HÀ NỘI, 24/7/2013 -- Hôm nay, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) gặp gỡ 150 đại diện của các tổ chức phi chính phủ (NGO), trong đó đa số là các tổ chức của Việt Nam, tại Hà Nội để mở rộng hợp tác thông qua một chương trình tài trợ mới.

Buổi hội thảo thu hút các NGO trong nước quan tâm tới cơ hội hợp tác trực tiếp với USAID thông qua Chương trình Tài trợ Phát triển (Development Grants Program - DGP) của USAID. Chương trình này được triển khai nhằm đẩy mạnh phát triển bền vững ở cơ sở thông qua hỗ trợ các sáng kiến phát triển do các tổ chức trong nước là động lực.

Chương trình Tài trợ Phát triển là một phần trong nỗ lực của USAID nhằm tạo thêm cơ hội để các tổ chức trong nước có quy mô khác nhau hợp tác với USAID dù là thông qua hình thức cung cấp khoản tài trợ truyền thống, liên minh với khu vực tư nhân hay quan hệ đối tác khoa học sáng tạo. USAID sẽ tổ chức một buổi hội thảo tương tự tại thành phố Hồ chính Minh trong tuần tới.

"Chúng tôi vui mừng khi thấy các NGO trong nước rất quan tâm tới cơ hội hợp tác trực tiếp với USAID để thúc đẩy phát triển tại Việt Nam thông qua các dự án đầy sáng tạo của chính mình", Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết. "Chúng tôi trông đợi sẽ làm việc với các tổ chức này trong những tuần tới khi chúng tôi lựa chọn những sáng kiến tốt nhất để có thể tài trợ".

USAID sẽ chọn lọc các hồ sơ xin tài trợ của Việt Nam và sẽ trao tài trợ cho các tổ chức đối tác mới trong tối đa 5 lĩnh vực, cụ thể là: Phát triển kinh tế bền vững cho vịnh Hạ Long của Việt Nam; Thích ứng với biến đổi khí hậu và thanh niên; nhận thức về quyền và thời hạn sở hữu đất đai có nhấn mạnh vấn đề giới; Năng lực trong nước hỗ trợ nông dân là nữ giới; và các dịch vụ dành cho những người dễ bị tổn thương/người khuyết tật.

Hạn cuối nhận hồ sơ thuyết trình sơ bộ là ngày 15/8/2003. Để tìm hiểu thêm thông tin về các cơ hội hợp tác cụ thể tại Việt Nam, truy cậphttp://vietnam.usaid.gov/sites/default/files/dgp_vietnam_instructions.pdf.

Để có thêm thông tin đầy đủ và những yêu cầu về hồ sơ tham gia cơ hội nhận tài trợ dành cho các tổ chức trong nước và các sáng kiến phát triển, truy cập:

http://www.grants.gov/search/search.do;jsessionid=TYGQRpBhbHhqdlWCmbqYPnVnn3h28L7fJn0CJvXD02LsLPyrTKmS!1051734549?oppId=237329&mode=VIEW

Để xem ảnh buổi hội thảo tại Hà Nội, truy cập:http://www.flickr.com/photos/usaid_vietnam/sets/72157634776499404/

Last updated: September 07, 2017

Share This Page