USAIDдин «Конкуренттүү ишкана» долбоору

Долбоордун алкагында 19 миң жаңы жумуш орун түзүлүүсү күтүлөт.
Долбоордун алкагында 19 миң жаңы жумуш орун түзүлүүсү күтүлөт.
Оливье Леблан

Долбоордун мөөнөтү: 15-август, 2018-ж. – 15-август, 2023-ж.

Бюджет: 22,7 млн АКШ доллары

Ишке ашыруучу уюм: ACDI/VOCA

Негизги өнөктөштөр: Enclude, Village Capital, Nathan Associates

Долбоор камтыган аймактар: өлкө боюнча

USAIDдин «Конкуренттүү ишкана» долбоору Кыргызстанда чакан жана орто ишканалардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана жумуш орундарын түзүү аркылуу кожолуктардын кирешелерин көбөйтүүгө багытталган беш жылдык демилге. Долбоор инклюзивдүү жана рыноктук механизмдердин негизиндеги өсүүнү ыкчамдатуунун аркылуу кыргызстандык чакан жана орто ишканаларды күчөтүүгө, алардын рынокторун кеңейтүүгө, инвестицияларды жандандырууга, аялдар жана жаштар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түүгө, жана ошондой эле бизнес-чөйрөнү өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөт.

ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ

USAIDдин «Конкуренттүү ишкана» долбоору Кыргыз Республикасынын баардык аймактарында иш алып барат. Долбоор жакырчылык жана жумушсуздук деңгээли жогору болгон аймактарга өзгөчө көңүл буруп, жумуш орундарын түзүү потенциалы күчтүү, тез өнүгө турган жана аялдар менен жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткен секторлорго приоритет берет. Мисалы, мындай секторлорго жаңы технологиялар, айыл чарба, иштеп чыгаруучу өнөр жай жана туризм кирет.

1-компонент: «Рыноктук байланыштарды күчөтүү» компоненттин алкагында, чакан жана орто ишканалар үчүн рынокторду кеңейтүү максатында, долбоор 70 ийгиликтүү компаниялар жана рыноктун лидерлери менен түрдүү өнөктөштүктөрдү түзөт. 

2-компонент: «Чакан жана орто ишканалардын кадрдык жана социалдык капиталын күчтөтүү» компоненти аркылуу старт-ап же чакан ишканаларды, өзгөчө аял же жаш ишкерлер башкарган ишканаларды колдоо максатында долбоор бизнес кызмат көрсөтүүчүлөр менен иштейт.  

3-компонент: «Финансылык капиталды күчтөтүү» компоненттин алкагында, чакан жана орто ишканалардын өнүгүүсүнө зарыл капиталга жол ачуу максатында долбоор финансылык институттар, өзгөчө банктык эмес финансылык уюмдар менен иш алып барат.

4-компонент: «Бизнес үчүн ылайыктуу чөйрөнү камсыздоо» компонентинин алкагында, бийлик органдары, бизнес-ассоциациялар жана башка институттар арасында диалог түзүүгө долбоор колдоо көрсөтөт. Бул чакан жана орто ишканалардын соода жүргүзүүсүн, өнүгүүсүн, ачык формалдуу экономикага аралашуусун жана керектүү капиталга ээ болуусуна тоскоолдуктарды талдоого жана жоюууга мүмкүнчүлүк берет.

КҮТҮЛГӨН НАТЫЙЖАЛАР ЖАНА ЖЕТИШКЕНДИКТЕР

  • 38 миң кожолук кирешесин көбөйтө алат.
  • 19 миң жаңы жумуш орун түзүлөт.
  • Чакан жана орто ишканалардын сатууларынын көлөмү 39 млн АКШ долларына көбөйөт.
  • 155 чакан жана орто ишкана, анын ичинде аялдар жана жаштар башкарган 80 ишкана башкаруу, техникалык, финансылык жана маркетингдик жөндөмдөрүн жакшырта алат.
  • 60 млн АКШ долларлык жеке капиталдын келишине шарт түзүлөт.
  • Банктык эмес финансылык уюмдар чакан жана орто ишканаларга 17 млн АКШ долларлык салым жасайт.
  • Төрт финансылык институт ишканалардын өнүгүүсүнө багытталган 18 млн АШК долларлык каражатты инвестиция катары жасайт.
  • Дээрлик 2150 чакан жана орто ишкана финансылык каражат табууга мүмкүндүк алат 
  • 20 чакан жана орто ишкана эл аралык стандарттарга жооп берчү серфтикаттарга ээ болот.
  • Сооданын жана чакан/орто ишканалардын өнүүгүсүнө жолтоо болгон 20 чектөөнүн жоюлушуна чара көрүлөт.

Last updated: September 25, 2018

Share This Page